ШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕСС

Шаардах эрхээ шилжүүлэх ба Өр шилжих ойлголт болон хэрэглээ; Процессын тухай ЭНД дарж үзнэ үү.