Франчайзийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

Франчайзийн эрх зүйн зохицуулалтын тухай ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.