ХУУЛЬ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Parliament.mn сайдад нийтлэгдсэн Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төслийн 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн эцсийн найруулгын танилцуулгыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.