Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд хүсэлт, гомдол гаргах үндэслэл

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны тухай ойлголт, хүсэлт, гомдол гаргах тухай ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.