Хуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх нь

Монгол хэлний өгүүлбэрт зайлшгүй хэрэглэгддэг бичвэрийн тэмдэглэгээний тухай ЭНД дарж үзнэ үү.