Худалдан борлуулах ажиллагааны үндсэн асуудал

Худалдаа, үйлчилгээний салбарын үүсэл, хөгжил, худалдан борлуулах
 ажиллагааны бүтэц, түүний үндсэн асуудлуудын тухай ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.