АРБИТРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

“Арбитрын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгa нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр батлагдсан бөгөөд  9 бүлэг, 52 зүйлээс бүрдэнэ.

Арбитрын тухай хуулийн төслийн танилцуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү.