ТҮРЭЭСИЙН ХАРИЛЦАА /практик/

    Практикт талуудын хооронд байгуулсан түрээсийн гэрээ нь хуульд заасан хэлбэрийн шаардлага хангасан эсэх, улмаар хүчин төгөлдөр эсэх талаархи маргаан нилээдгүй гарч байна. Улсын хэмжээнд 2014 онд түрээсийн гэрээний нийт 213 хэргийг шийдвэрлэсний 76 буюу 35,6 хувь нь давж заалдах болон хяналтын шатаар гомдол гаргаагүй байна.  

    Түрээсийн гэрээ нь хуульд заасан хэлбэрийн шаардлага хангасан эсэх, улмаар хүчин төгөлдөр эсэх талаархи маргааны талаар судалсан шүүхийн практикийн танилцуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү.