БУСДЫН ЭЗЭМШИЛ, АШИГЛАЛТАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ГЭРЭЭНИЙ ҮҮРЭГ ДЭХ ХУГАЦААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

    Бусдын эзэмшил, ашиглалтад хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээний үүрэг дэх хугацааны зохицуулалтыг Иргэний хуульд хугацаа хэмжих нэгж болон үгээр илэрхийлсэн байдаг.

    Дээрх хугацааны талаар судалгааг ЭНД дарж үзнэ үү.