МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ХУРАЛДААНЫ 2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН 07 ДУГААР ТОГТООЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ХУРАЛДААНЫ 2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН 07 ДУГААР ТОГТООЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ХУРАЛДААНЫ 2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН 07 ДУГААР ТОГТООЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА from Umguullin Mongol Umguulugch [ ... ]