ГАМШИГ, АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ХАЛДВАРТ ӨВЧИН, ОСОЛ, АЮУЛЫН ҮЕД ҮЙЛДСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, ЗӨРЧИЛД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА, ҮҮНИЙГ ШАЛГАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

ГАМШИГ, АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ХАЛДВАРТ ӨВЧИН, ОСОЛ, АЮУЛЫН ҮЕД ҮЙЛДСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, ЗӨРЧИЛД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА, ҮҮНИЙГ ШАЛГАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

ГАМШИГ, АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ХАЛДВАРТ ӨВЧИН, ОСОЛ, АЮУЛЫН ҮЕД ҮЙЛДСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, ЗӨРЧИЛД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА, ҮҮНИЙГ ШАЛГАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН from Umguullin Mongol Umguulugch [ ... ]