UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

9 жилийн өмнө

Энэ оны 7 сарын 1-нээс эхлэн Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнөх ба төрсний дараах үеийн хавсарсан эмгэгийн эмчилгээ нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахаар болжээ.

9 жилийн өмнө

Монгол банкны албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, зарлан сурталчилахыг хориглоно.

9 жилийн өмнө

ОХУ-д олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл болон урлагийн үзүүлбэрийн явцад хараалын үг хэллэг хэрэглэхийг хуулиар хориглон зөрчсөн иргэнийг 2500, байгууллагыг 5000 рублиэр торгохоор хуульчилсан байдаг

9 жилийн өмнө

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлж түүгээр төлбөр тооцоо хийнэ.

9 жилийн өмнө

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн саналыг үндэслэн төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын гадаадад зорчих цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлнэ.