UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

2 жилийн өмнө

Заавал хийх дархлаажуулалтад сүрьеэ, халдварт саа /полиомиелит/, В вируст гепатит, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, улаанбурхан, В хэв шинжийн хемофилюс инфлюенза нянгийн халдвар, гахай хавдар, улаануудын эсрэг сэргийлэх тарилга орно.

2 жилийн өмнө

Иргэн хүнсэндээ иоджуулсан давс, бусад бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, иод дутлаас сэргийлэх талаар зохион байгуулж буй арга хэмжээнд оролцох, дэмжих үүрэгтэй.

2 жилийн өмнө

Гэр бүлийн тухай хуульд заасан насанд хүрсэн гэрлэхийг хүсэгчид хэн нэгнийхээ, эсхүл хамтран оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтанд гэрлэлтээ бүртгүүлнэ. Гэрлэхийг хүсэгчид хүсвэл гэрлэлтийг ёс төртэй бүртгэж болно.

2 жилийн өмнө

Иргэний бүртгэл нь гэр бүлийн байдлын, хүн амын өрхийн, иргэний үнэмлэхийн, сонгогчийн, үндэсний гадаад паспортын, шилжих хөдөлгөөний болон гадаадын иргэний бүртгэлээс тус тус бүрдэнэ.

2 жилийн өмнө

Орон сууцны зориулалттай байр, түүний хэсгийг хөлслүүлсэн бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөнө.

2 жилийн өмнө

Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих гадаадын иргэнд Гадаадын иргэн, харьяатын газраас урилга олгоно.

2 жилийн өмнө

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчид сугалааны хонжвор таарсан тохиолдолд тохирол явагдсанаас хойш 90 хоногийн дотор хонжвор авах эрхтэй. Хугацаа өнгөрсөн бол сугалааны хонжвороос татгалзсанд тооцно.

2 жилийн өмнө

Албан татвар суутгах үүрэг үүссэн хувь хүн, хуулийн этгээд ажлын 10 өдөрт багтаан албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх өргөдлөө харьяалах татварын албанд гаргана.

2 жилийн өмнө

Шинээр бий болсон үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд тухайн хөрөнгийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлнө.

2 жилийн өмнө

Шинээр бий болсон үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд тухайн хөрөнгийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлнө.

3 жилийн өмнө

Компанийг татан буулгах шийдвэр гаргах эрхтэй хоёр субъект байдаг. Үүнд Хувь нийлүүлэгчдийн хурал, Шүүх. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын хувьд татан буулгах тухай асуудлыг хэлэлцэх эрх нь нээлттэй байдаг. Харин шүүхийн хувьд хуульд заасан тодорхой тохиолдолд буюу дампуурсан эсхүл компанид нэг ч гишүүн үлдээгүй үед компанийг татан буулгах шийдвэр гаргаж болдог.

3 жилийн өмнө

Жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, хоршоо, нөхөрлөл байгуулах, өргөтгөх, үйл ажиллагаагаа тогтвортой хадгалах, ажлын байр шинээр бий болгох чиглэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг авч болно.

3 жилийн өмнө

Хилийн чанадаас “Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд импортолсон бараанд импортын гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон онцгой албан татвар ногдуулдаггүй.

3 жилийн өмнө

Татварын хуулийн дагуу Хүндэтгэн үзэх шалтгаанд өвчтэй, эмчилгээ хийлгэж байгаа, өвчтөн асарсан, томилолтоор ажилласан, сургалтанд хамрагдсан, хорио цээрийн бүсэд хоригдсон зэрэг шалтгааныг ойлгодог.

3 жилийн өмнө

Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс өргөдөл хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор харин Шүүхэд хэрэг үүсгэсэн өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор тухайн хөдөлмөрийн маргааныг хянаж шийдвэрлэнэ.

3 жилийн өмнө

Автозам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах эрхийг Засгийн газар олгох ба хайх, ашиглах талбайн хэмжээ 1 гектараас багагүй, 5 гектараас ихгүй байна.

3 жилийн өмнө

Нотариатч ажиллаагүй суманд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс эрх авсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нотариатчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэнэ.

3 жилийн өмнө

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий мэргэжилтэн, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

3 жилийн өмнө

Улсын бүртгэлийн байгууллага барьцааг эрхийн бүртгэлд бүртгэхээс хууль бусаар татгалзвал сонирхогч этгээд захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

3 жилийн өмнө

Шинээр бий болсон үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд тухайн хөрөнгийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлнө.