UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

3 жилийн өмнө

Газар түүнээс салгамагц зориулалтын дагуу ашиглаж үл болох барилга байгууламж, усан хөлөг онгоц зэрэг үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

3 жилийн өмнө

Нийслэл дэх үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны зарыг өдөр тутмын хэвлэлээр нийтэд зарладаг бөгөөд мөн www.courtervice.mn хаягаар орж эд хөрөнгө байгаа газрын байршил, эд хөрөнгийн үнийн талаарх мэдээллийг авч болно.

4 жилийн өмнө

Газар эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болоход хууль болон гэрээнд єєрєєр заагаагvй бол уг газар дээрх барилга байгууламж, бусад эд хєрєнгє ємчлєгч этгээдийн тэрхvv эд хєрєнгєє тухайн газар дээр ашиглах эрх дуусгавар болно.

4 жилийн өмнө

Ажил олгогч нь ямар нэг болзол нөхцөлгүйгээр зөвхөн тухайн ажилтны ажлыг үнэлэн орон сууцаар шагнасан тохиолдолд Хөдөлмөрийн гэрээ дууссан эсэхээс үл хамааран орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох эрхтэй.

4 жилийн өмнө

Хуурамч, бусдын паспорт, баримт бичиг ашигласан, эсхүл 2 буюу түүнээс дээш удаа өөрийн буруугаас гадаад паспортаа гэмтээсэн, хаяж үрэгдүүлсэн этгээдийн гадаадад зорчих эрхийг 2 жил хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно.

4 жилийн өмнө

Монгол Улсын иргэн гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэх үндэслэл байгаа эсэхэд нийслэлд иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, орон нутагт цагдаагийн байгууллага хяналт тавина

4 жилийн өмнө

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас томилогдсон комисс нь худалдан борлогдоогүй хөдлөх эд хэрэнгийн талаарх мэдээлэл, холбогдох материалтай танилцаж, түүний чанар байдлыг харгалзан анхны дуудлага худалдаанд санал болгосон үнийн 50 хүртэлх хувиар бууруулж болно.

4 жилийн өмнө

Нийслэл дэх үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны зарыг өдөр тутмын хэвлэлээр нийтэд зарладаг бөгөөд мөн www.courtervice.mn хаягаар орж эд хөрөнгө байгаа газрын байршил, эд хөрөнгийн үнийн талаарх мэдээллийг авч болно.

4 жилийн өмнө

Энэ оны 7 сарын 1-нээс эхлэн Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнөх ба төрсний дараах үеийн хавсарсан эмгэгийн эмчилгээ нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахаар болжээ.

4 жилийн өмнө

Монгол банкны албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, зарлан сурталчилахыг хориглоно.

4 жилийн өмнө

ОХУ-д олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл болон урлагийн үзүүлбэрийн явцад хараалын үг хэллэг хэрэглэхийг хуулиар хориглон зөрчсөн иргэнийг 2500, байгууллагыг 5000 рублиэр торгохоор хуульчилсан байдаг

4 жилийн өмнө

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлж түүгээр төлбөр тооцоо хийнэ.

4 жилийн өмнө

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн саналыг үндэслэн төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын гадаадад зорчих цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлнэ.