ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧНИЙ ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛБӨР

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧНИЙ  ХОХИРЛЫГ  НӨХӨН ТӨЛБӨР

Үйлдвэрлэлийн, байгалийн болон бусад ямар нэгэн аюултай хүчин зүйлийн нөлөөнд өртөж гэмтэх, эрүүл мэндээр хохирохыг осол гэнэ. Үйлдвэрлэлийн осол: ажилтан ажил олгогчоос өгсөн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах аюултай хүчин зүйлийн нөлөөнд өртсөн, мөн түүнчлэн ажилдаа ирэх болон ажлаас буцах замд, албан томилолтоор ажиллах үед, дайчилгаагаар бусад газарт ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа, ажил эхлэхийн өмнө ажилд бэлтгэх буюу дууссаны дараа ажлын байр, багаж [ ... ]

ӨМГӨӨЛӨГЧ МЭРГЭЖИЛ*

ӨМГӨӨЛӨГЧ МЭРГЭЖИЛ*

Өмгөөлөгч (латин.advocatus; англи.lawyer; advocate; орос.адвокат) нь иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагад хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлдэг хуульч мөн. Хуульд заасан журмын дагуу өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан хүнийг өмгөөлөгч гэнэ.Өмгөөлөгчөөс үйлчлүүлэгчдээ үзүүлж байгаа хууль зүйн мэргэжлийн туслалцааг өмгөөллийн үйл ажиллгаа гэдэг. Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа нь зөвлөгөө өгөх, шүүхэд төлөөлж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох буюу өмгөө [ ... ]

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

Өмгөөллийн “Монгол Өмгөөлөгч” хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл болон “Ариг Банк”-ны Престиж харилцагчийн өргөө хамтын ажиллагааны санамж бичиг 2015.04.03-ны өдөр байгуулан эрх бүхий төлөөлөгч нар гарын үсэг зурлаа.  Тус санамж бичгийг байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн бэхжүүлэх, үр нөлөөг дээшлүүлэх, цаашид харилцан ашигтай, хамтран ажиллах хүрээнд талуудын харилцагч, үйчлүүлэгч байгууллага болон хувь хүний хууль, эрх зүйн орчныг таатай болго [ ... ]

БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Банкны тухай хуулиар “банк байгуулах зөвшөөрөл олгох, түүнийг хүчингүй болгох, банкны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг тогтоох, банк болон банкны нэгдлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тэдгээрт албадлагын арга хэмжээ авахтай холбогдсон харилцааг” зохицуулдаг. Банк гэдэг нь хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгөөс бүрдсэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй, хувьцаа эзэмшигч нь эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр хариуцлага хүлээдэг, бусдын мөнгөн хөр [ ... ]

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТУХАЙ

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТУХАЙ

Монгол Улсын төрийн дипломат алба болон түүний тогтолцоо, хилийн чанадад явуулах үйл ажиллагаа, дипломат албанд ажиллагчдын эрх зүйн байдал зэргийг 2000 оны 10 сарын 05-ны өдөр УИХ-аас баталсан “Дипломат албаны тухай хууль”-иар зохицуулж байна. Дипломат алба нь төрийн тусгай алба бөгөөд Монгол Улсын төрийн гадаад бодлогын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх мэргэшсэн үйл ажиллагаа юм. Энэхүү үйл ажиллагаанд Монгол Улсын болон олон улсын хууль, тогтоомжийг удирдлага болгон нэгдмэл, за [ ... ]

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН НЭГДСЭН ЧУУЛГАН

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН НЭГДСЭН ЧУУЛГАН

Монгол Улсын Их Хурлын “Хаврын нэгдсэн чуулган” 2015 оны 04-р сарын 06-ны өдөр нээлтээ хийлээ. Чуулган нь Монгол Улсын Их хурлын тухай хуульд заасны дагуу энэ оны 07-р сарын 01-ний өдөр хүртэл үргэлжлэх юм. Уг хаврын чуулганаар хэлэлцэх асуудлыг Улсын Их Хурлын 38 дугаар тогтоолоор баталжээ. Нэг. Хуулийн төсөл Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл; Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт [ ... ]