ГАДААДААС 2015 ОНД АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ

ГАДААДААС 2015 ОНД АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Гадаадаас авч ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг жил бүр Монголын засгийн газар тогтоодог ба 2015 оны эзлэх хувийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 01 сарын 07-ны өдрийн 2 дугаарт тогтоолоор баталжээ. Энэхүү тогтоолын хавсралтанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт ажиллагсдын тоонд эзлэх гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тусгасан байна. Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ямар төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаагаас мөн нийт ажиллагсдын [ ... ]

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ

Нэг. Хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогчийн санаачлагаар цуцлах тухайд             Ажил олгогчийн санаачилгаар ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлаас халах шийдвэр гаргахдаа Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан үндэслэлийг шийдвэртээ зөв бичих шаардлагатай. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дараах үндэслэлүүдийг ажлаас халах шийдвэрт бичнэ. Үүнд: 1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага болон түүний салбар, нэгж татан буугдсан, орон тоо хасагдсан, эсхүл ажил [ ... ]

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

МУ-ын Засгийн газраас “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай”,  “Эдийн засгийн өршөөл үзүүлэх тухай” хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлээд байна. “Эдийн засгийн ил тод байдлыг бий болгох нь бүх шатны бүртгэл, хяналт, мэдээллийн тогтолцоог улам  бүр  боловсронгуй  болгох,  эдийн  засгийг  бүрэн  хэмжээгээр  тодорхойлж чадахуйц  тоон  мэдээлэлтэй  байх,  бодлого  боловсруулагчид,  шийдв [ ... ]

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

      2015 оны 01 сарын 26-нд хүмүүнлэгийн арга хэмжээг Өмгөөллийн “Монгол Өмгөөлөгч” ХХН болон Олон улсын “ЛИДЕР” Арслан клуб ("Leader" Lions Club International) хамтран Насанд хүрээгүйчүүдийн 411-р хорих ангид зохион байгуулжээ. Тус арга хэмжээнд дотоодын хүмүүнлэгийн байгууллагууд идэвхитэй хамрагдсан бөгөөд урилгаар “Precident Aesthetic Dental Clinic” шүдний эмнэлэгийн эмч нар оролцсон байна.      [ ... ]

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН  НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР

    Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай” хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан 2015 оны 1-р сарын  15-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлжээ.  Хуульд нэмэлтээр : ·      40 дүгээр зүйлийн 40.4 дэх заалт “Шийдвэр гүйцэтгэгч нь эд хөрөнгийн тухай мэдүүлэг өгөхөөс зайлсхийсэн төлбөр төлөгчийн мөнгөн хадгаламжийн болон харилцах дансны мэдээллийг авах са [ ... ]

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН НАМРЫН ЧУУЛГАНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН НАМРЫН ЧУУЛГАНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

МУИХ-ын 2014 оны намрын ээлжит чуулган 2014 оны 10 сарын 01-ний өдөр нээлтээ хийж энэхүү чуулганаар 2015 оны Хүний хөгжил сангийн төсөв, нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах бодлогыг хэлэлцэж эхэллээ.     Түүнчлэн УИХ-ын 2014 оны намрын ээлжит чуулганаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн батлах юм. Үүнд: Худалдааны тухай хуулийн төсөл, Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Татварын хууль тогтоомжид н [ ... ]