Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон mүүнийг бүртгэх журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон mүүнийг бүртгэх  журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

Монгол Улсын Засгийн газар 2015 оны 06 сарын 04-ны өдөр 2010 оны 12 сарын 22-ны 340 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”-д дараах нэмэлт өөрчлөлтийг  оруулсан байна. Үүнд:  1.      Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 16-аас дээш насны гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг 3 хүртэл жилээр сунгах, 2.      Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж, гэрлэлтээ [ ... ]

Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийг баталлаа

Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийг баталлаа

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы  2015 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр нэгдсэн хуралдаанаар Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслийг эцэслэн хэлэлцүүллээ. Хэлэлцүүлгийн явцад байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулсан бөгөөд гишүүдийн олонхи нь дэмжив. Ийнхүү гишүүдийн 55.1 хувийн саналаар хуулийн төслийг дэмжлээ. Мөн хуулийн төслийг дагалдан мэдүүлсэн [ ... ]

ТАНД ӨМГӨӨЛӨГЧ ТУСЛАЯ

ТАНД ӨМГӨӨЛӨГЧ ТУСЛАЯ

Монгол Улсад Өмгөөлөгчдийн байгууллага үүсч байгуулагдсаны 87 жилийн ойг тохиолдуулан иргэдэд хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх, өмгөөллийн байгууллага, үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулахаар болсон байна. Тус арга хэмжээнд Манай хууль зүйн фирм албан ёсоор оролцох бөгөөд МХХ-ны Өмгөөлөгчдийн хорооны тэргүүн, "Өмгөөллийн Монгол Өмгөөлөгч" ХХН-ийн захирал З.Сүхбаатар нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцоно. /хөтөлбөрөөс дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу/ “ТАНД ӨМГӨӨЛӨ [ ... ]

БАРЬЦААЛБАР (ЗӨВЛӨМЖ)

        2009 онд батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай” хуулиар барьцаалбар үйлдэх болон барьцаалбартай холбоотой эрх зүйн харилцааг зохицуулсан. Тус хуульд зааснаар “Барьцаалбар гэдэг нь: барьцаагаар хангагдсан мөнгөн төлбөрийн үүргийн биелэлтийг хүлээн авах, шаардах болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрхийг гэрчилсэн үнэт цаасыг” хэлнэ гэж заажээ.          Банк, эрх бүхий хуу [ ... ]

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ

Геодези, зураг зүйн тухай хууль нь  3 бүлэг, 15 зүйлтэйгээр 1997 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр батлагдсан.Энэхүү хуулийн зорилт нь геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тэдгээртэй холбогдсон бусад харилцааг зохицуулахад оршино. Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаанд дараах ажил хамаарна. Үүнд: Геодезийн сүлжээ байгуулах, одон орны тодорхойлолт, гравиметрийн хэмжилт хийх, төрөл бүрийн масштабын байр зүйн болон мөрөн, гол, нуурын ёроолын зураг үйлдэх, шинэчлэх, х [ ... ]