ШИНЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ХУУЛИУДЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Их Хурлаас 2013 онд батлагдсан хуулиудаас Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай, Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай, Тахарын албаны тухай, Цагдаагийн албаны тухай хуулиуд нь 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй юм. Эдгээр хуулийн товч танилцуулгыг дахин хүргэж байна.      1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль /шинэчилсэн на [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ

Монгол Улсын Их Хурлаас 2002 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр “Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Захиргааны хэргийн шүүх байгуулах тухай хууль”-ийг тус тус батласанаар Монгол улсад Захиргааны хэргийн  дагнасан шүүх байгуулагдан ажиллах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсэн. Ийнхүү 2004 оны 06 сарын 01-ний өдөр Захиргааны хэргийн  дагнасан шүүх байгуулагдсан. Захиргааны хэргийн шүүх нь захиргааны байгууллага,албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагааны улма [ ... ]

ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛБЭР

Гэрээний хэлбэрийн асуудал нь онол, практикийн гүнзгий агуулгатай байдаг. Гэрээний хэлбэрийн асуудалд эртний ромын хуульчдаас эхлэн анхаарал хандуулсаар ирсэн. Германы /пандектын/ эрх зүйн гэрээний хэлбэрийн талаархи шаардлага маш өндөр байдаг бөгөөд эл шаардлагыг зөрчвөл гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна. Түрээсийн гэрээ нь иргэний эрх зүйн харилцааг хялбархан үүсгэх нэг гол үндэслэл, талуудын хүсэл зоригийн илэрхийлэл буюу түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтад аж ахуйн үйл ажилла [ ... ]

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

        Иргэн, хуулийн этгээд өөрсдийн мөнгөн хөрөнгөө арилжааны банкинд хүүтэйгээр хадгалуулдаг. Мөнгөн хадгаламжийг хадгалагч банк дампуурсан тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээд хохирох эрсдэлтэй. Үүнийг зохицуулсан хууль, эрх зүйн орчин Монгол Улсад дутагдалтай байсаар 2008 оны сүүлч хүрсэн юм.        Цаг үеийн шаардлагаар буюу 2008 оны 11 сарын 25-ны өдөр УИХ-аас “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид баталгаа гаргах тухай хуул [ ... ]

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ

Монгол Улсын Их хурлаас 2014 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай” хуулийг баталжээ. Энэхүү хуулийн талаарх мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлж байна. Тус хуулиар түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. Хуульд тодорхойлсноор “түгээмэл тархацтай ашигт малтмал” гэдэгт зам, барилгын материалын зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт бүхий элс, хайрга, тоосгоны шавар, хүрмэн, боржин, дайрганы зори [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

ГАДААДЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Монгол улсын их хурлаас 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдсан Усны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага усны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр усны сан бүхий газарт ус, усан орчинтой холбоотой шинжилгээ судалгааны ажил явуулах”-ыг хоригложээ.   Мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт “Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын ахуйн болон үйлдвэрлэлийн [ ... ]