ТАНЫ МЭДЛЭГТ

ТАНЫ МЭДЛЭГТ

Би энэ сараас барьцаалан зээлдэх газар ажлуулж эхэлсэн. Хааяа хамаатан садан, найз нөхөд танилууд маань зээл авахаар ирэх юм. Тэр болгонтой гэрээг бичгээр хийх нь төвөгтэй санагдаж байна. Энэ тохиолдолд хуулийн хувьд яавал дээр вэ? Барьцаалан зээлдэх газраас зээл олгох гэрээг заавал бичгээр хийх ёстой. Хэрэв гэрээг бичгээр хийгээгүй бол Иргэний хуулийн 286.5 дахь хэсэгт зааснаар гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна. Би Хөөргөө барьцааанд тавьж Ломбарднаас 1 сая төгрөгний зээл авсан юм. Зээли [ ... ]

ТАНЫ МЭДЛЭГТ

ТАНЫ МЭДЛЭГТ

Би нэг өрөө орон сууцыг хоёр жилийн хугацаатай гэрээний дагуу авч амьдрах гэж байгаа юм. Байрны эзэн Түрээсийн гэрээ хийх ёстой гэж хэлж байгаа болно. Хуулийн хувьд энэ зөв үү? Иргэний хуулийн 318 дугаар зүйлийн 318.1-д зааснаар түрээсийн гэрээгээр “түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтад  аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах болон дүрэмд заасан зорилгоо биелүүлэхэд нь зориулж тодорхой хөрөнгө шилжүүлэх, түрээслэгч нь гэрээгээр тохирсон түрээсийн төлбөрийг төлөх үүргийг ту [ ... ]

АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

Монгол улсад Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийг 2006 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс мөрдөж эхэлсэн бөгөөд тус хуулийн зорилт нь ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төрөл, хэмжээг тогтоож, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын энэ талаар хүлээх эрх, үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол Улсын иргэн энэ хуульд хамрагдана. Ахмад настны нийгмийн хамгаалал гэд [ ... ]

АВТО ОСЛЫН ХЭРГИЙН ТУХАЙ

АВТО ОСЛЫН ХЭРГИЙН ТУХАЙ

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих Жолоогоо бусдад шилжүүлэх гэмт хэргүүдийн талаарх тайлбар     Хүмүүсийн хэлж заншсан “авто ослын” хэрэг буюу Эрүүгийн хуулийн 215-р зүйлд заасан “Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих” гэмт хэрэгт Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээг гэм буруутайгаар зөрчсөн үйлдлийг хамааруулдаг.        [ ... ]

БҮДҮҮЛЭГ, ДОРОМЖ ҮГ ХЭЛЛЭГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙЯ!

БҮДҮҮЛЭГ,  ДОРОМЖ  ҮГ ХЭЛЛЭГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙЯ!

Монголчууд эрт дээр үеэс “Амны билгээс Ашдын билэг” хэмээн билэгшээж, хэлж буй үг хэллэгтээ ихэд анхаарч ирсэн билээ. Өнөөдөр хүмүүс хуулиар олгогдсон эрх, эрх чөлөөгөө ямар ч хязгааргүй мэтээр ойлгож,  өдөр тутмын ажил, амьдралдаа бүдүүлэг, доромжлолын үг хэллэгийг энгийн үг хэллэг мэт хэрэглэж байна. Энэхүү үзэгдэл нь гэр бүлийн орчин, нийтийн тээвэр, хоолны газар, үзвэр үйлчилгээний газар, төрийн байгууллага зэрэг бидний эргэн тойрон бүрд тохиолдох болж, түүгээр ч з [ ... ]

АЖЛЫН ЦАГ, 7 ХОНОГ БҮРИЙН АМРАЛТЫН ТУХАЙД

Нэг. Ажлын цаг, 7 хоног бүрийн амралтын тухайд Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажилтны ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг, долоо хоногийн ажлын цаг 40 хүртэл цаг байхаар хуульчилсан бөгөөд уг хязгаарыг баримтлан байгууллага хөдөлмөрийн дотоод журмаараа ажлын өдрийн үргэлжлэх цагийг тогтооно. Ажил олгогчийн санаачилгаар буюу хөдөлмөрийн дотоод журмын тогтоосон ажлын цагийн хуваарийн дагуу ажилтныг өдөрт 8 цагаас хэтрүүлэн ажиллуулсан бол илүү цагаар ажиллуулсан гэж үздэг. Мөн тасралтгүй аж [ ... ]