ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

   Гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, үйл ажиллагааг зохицуулсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2016.05.19-ний өдөр баталлаа.    Хууль зүйн байнгын хороо 2016.05.19-ний өдрийн хуралдаанаар хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн баригдсан бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэ [ ... ]

Орон сууцны хороолол дунд барилга барихад оршин суугч, өмчлөгчдөөс санал авах тухай

Орон сууцны хороолол дунд барилга барихад оршин суугч, өмчлөгчдөөс санал авах тухай Сүүлийн үед барилгын компани болон тухайн баригдаж буй барилгын ойр орчмын орон сууцны оршин суугчдын хооронд багагүй маргаан өрнөж, улмаар зарим нь шүүхээр шийдвэрлүүлэх хэмжээний асуудал болон хувирдаг билээ. Тиймээс энэхүү асуудалтай холбогдуулан орон сууцны хорооллын дунд баригдахаар төлөвлөгдөж буй барилгад ямар оршин суугч, өмчлөгчид санал өгөх эрхтэй эсэх талаар мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж байна. Энэх [ ... ]

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ТУХАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ТУХАЙ               Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх яаж үүсдэг вэ?   Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч болон даатгуулагч өөрөө төлсөн нийт хугацаан дээр шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцохоор хуульд заасан бусад хугацааг нэмж тооцно. Төр, аж ахуй нэгж, байгууллагаас дараах хугацааны шимтгэлийг тэтгэврийн даатгалын санд төлсөн тохиолдолд шимтгэл [ ... ]

ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ

ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ   Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 20 жилийн доторх аль дуртай дараалсан 5 жилд төлсөн шимтгэлээс тооцож гаргасан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах байдлаар бодож тодорхойлно. Даатгуулагч сар бүр шимтгэл төлж байсан бол таван жилийн хөдөлмөрийн хөлсийн нийлбэрийг мөн хугацаанд шимтгэл төлсөн нийт сарын тоонд хуваан, Даатгуулагч сар бүр шимтгэл төлөх боломжгүй байсан бол таван жил [ ... ]

Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам

Улсын Их Хурал болон аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа эхэлсэнтэй холбогдуулан телевиз, радиогоор сурталчилгааны нэвтрүүлгүүд нэвтрүүлэгдэж байгаа билээ. Эдгээр нэвтрүүлгийг ямар журмаар хэрхэн зохицуулдаг, хэрхэн хяналт тавьдаг тухай танилцуулгыг хүргэж байна. Танилцуулгыг ЭНД дарж харна уу. [ ... ]

КОНЦЕССЫН ТӨСӨЛ ДЭЭР ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ

     Концессын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэхь хэсэгт шууд гэрээ байгуулах үндэслэлийг зааж өгсөн байна. Үүнд: 1.Уралдаант шалгаруулалт явуулах нь үндэсний аюулгүй байдалд харшилна гэж үзсэн; 2.Концессыг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай оюуны үнэт зүйлтэй холбоотой эрх нэг буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн өмчлөлд байгаа; 3.Уралдаант шалгаруулалт зарласан боловч санал ирээгүй, эсхүл шаардлагад нийцсэн санал ирээгүй бөгөөд уралдаант шалгаруулалт дахин зарласан ч [ ... ]