НИЙСЛЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН НЭГЖ ТАЛБАРЫН БАЙРШЛЫГ СОНГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байршилд хийгдсэн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу нийслэлд байнга оршин суух бүртгэлтэй иргэдийн газар өмчлөх эрхийн нэгж талбарын байршлыг сонгох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Газар өмчлөлийн цахим систем гэж юу вэ? Газар өмчлөлийн цахим системд иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн газрын байршил, батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл, [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧ ТА УРАМШУУЛЛЫН ҮЗЛЭГТЭЭ ХАМРАГДАХ ТУХАЙ

Даатгуулагч Та дараах нөхцөлийг хангасан тохиолдолд урамшууллын оношлогоо, шинжилгээний багцаас сонгон нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эмнэлэгүүдэд эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт нэг удаа хамрагдах эрхтэй. Үүнд : Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ жил бүр тогтмол хугацаанд нь төлсөн бол Дараалсан 3 жилийн хугацаанд буюу 2012/01/01 -ээс 2015/01/01 -ний хооронд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр гаргуулаагүй бол. Даатгуулагч Та урамшууллын оношлогоо, [ ... ]

ЦЭРГИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБЫГ МӨНГӨН ТӨЛБӨРИЙН ХЭЛБЭРЭЭР ОРЛУУЛАН ХААХ ИРГЭНИЙ ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, МӨНГӨН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨХ, ХУРААН АВАХ, ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫГ АШИГЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэн хуулиар тогтоосон хугацаат цэргийн албыг биеэр хаагаагүйн төлөө цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хааж болно. Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн хэлбэрээр хаах иргэний тоо бүртгэлийг хэн хөтлөх вэ? -       Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзлыг хангаж, мөнгөн [ ... ]

ИМПОРТЫН ЗАРИМ БАРААНЫ ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

ИМПОРТЫН ЗАРИМ БАРААНЫ ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ   2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 185 дугаар Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор “Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоосон байна. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар Импортын зарим барааны үндэсний код, зарим барааны бичиглэл, одоо мөрдөж буй албан татвар, албан татварыг нэмэгдүүлэх хувь хэмжээг хүснэгтлэн гаргасан байна. Засгийн газрын 2016 оны 185 дугаар  тогтоолын хавсралт [ ... ]

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АЖИЛЛАГАА

    Энэ удаагийн мэдээгээр тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах зөвшөөрлийг авахын тулд ямар баримт бичиг бүрдүүлж, хаана хандах тухай танилцуулна.     “Тусгай хамгаалалттай газар нутаг” гэж байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, өвөрмөц тогтоц, ховор, ховордсон ургамал, амьтан бүхий газар, түүх,соёлын дурсгалт болон үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг хадгалах, хувьсч өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, танин мэдэх зорилгоор хамгаалалтад авсан газрыг ойлгоно. [ ... ]

СОГТУУРУУЛАХ УНДААГ ИНТЕРНЕТЭЭР СУРТАЛЧЛАХ ТАЛААР

    Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1-т зааснаар “согтууруулах ундаа болон согтууруулах ундааны үйлдвэрийн нэр, тэмдэг, зураг ашиглах замаар согтууруулах ундааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, кино, интернет, ханын самбар, зурагт хуудас, зар чимэглэл, зорчигчийн тийз болон бусад биет байдлаар гаргах” хэлбэрээр согтууруулах ундаа сурталчлахыг хориглосон байдаг.      Харин хатуулаг багатай буюу 18 хувь хүртэл эт [ ... ]