АВТО ОСЛЫН ХЭРГИЙН ТУХАЙ

АВТО ОСЛЫН ХЭРГИЙН ТУХАЙ

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих Жолоогоо бусдад шилжүүлэх гэмт хэргүүдийн талаарх тайлбар     Хүмүүсийн хэлж заншсан “авто ослын” хэрэг буюу Эрүүгийн хуулийн 215-р зүйлд заасан “Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих” гэмт хэрэгт Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээг гэм буруутайгаар зөрчсөн үйлдлийг хамааруулдаг.        [ ... ]

БҮДҮҮЛЭГ, ДОРОМЖ ҮГ ХЭЛЛЭГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙЯ!

БҮДҮҮЛЭГ,  ДОРОМЖ  ҮГ ХЭЛЛЭГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙЯ!

Монголчууд эрт дээр үеэс “Амны билгээс Ашдын билэг” хэмээн билэгшээж, хэлж буй үг хэллэгтээ ихэд анхаарч ирсэн билээ. Өнөөдөр хүмүүс хуулиар олгогдсон эрх, эрх чөлөөгөө ямар ч хязгааргүй мэтээр ойлгож,  өдөр тутмын ажил, амьдралдаа бүдүүлэг, доромжлолын үг хэллэгийг энгийн үг хэллэг мэт хэрэглэж байна. Энэхүү үзэгдэл нь гэр бүлийн орчин, нийтийн тээвэр, хоолны газар, үзвэр үйлчилгээний газар, төрийн байгууллага зэрэг бидний эргэн тойрон бүрд тохиолдох болж, түүгээр ч з [ ... ]

АЖЛЫН ЦАГ, 7 ХОНОГ БҮРИЙН АМРАЛТЫН ТУХАЙД

Нэг. Ажлын цаг, 7 хоног бүрийн амралтын тухайд Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажилтны ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг, долоо хоногийн ажлын цаг 40 хүртэл цаг байхаар хуульчилсан бөгөөд уг хязгаарыг баримтлан байгууллага хөдөлмөрийн дотоод журмаараа ажлын өдрийн үргэлжлэх цагийг тогтооно. Ажил олгогчийн санаачилгаар буюу хөдөлмөрийн дотоод журмын тогтоосон ажлын цагийн хуваарийн дагуу ажилтныг өдөрт 8 цагаас хэтрүүлэн ажиллуулсан бол илүү цагаар ажиллуулсан гэж үздэг. Мөн тасралтгүй аж [ ... ]

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

 Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагааны талаар гомдолтой байгаа иргэн, хуулийн этгээд нь захиргааны хууль бус актын улмаас зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар харьяалах дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд болон захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны маргааны гол зүйл нь зөвхөн захиргааны акт болдог. Тйимээс Та нэхэмжлэл гаргах гэж байгаа бол тухайн шийдвэр, үйл [ ... ]

Газар өмчлөх эрхийн тухай

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх эрх зүйн үндэслэл:      1992 оны Монгол Улсын шинэ үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт: “Бэлчээр, нийтийн эдэлбэрийн ба Улсын тусгай хэрэгцээнийхээс бусад газрыг зөвхөн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлж болно” гэсэн заалтаар иргэний газар өмчлөлийн асуудал үндсэн хуулиар баталгаажсан бөгөөд 2002 онд “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” батлагдан гарсан. Уг хууль 2003 оны 05 сарын 01-ээс хэрэгж [ ... ]

Шүүн таслах явдлын тухай олонд тусламж үзүүлэх бүлгэмийн дүрэм

ШҮҮН ТАСЛАХ ЯВДЛЫН ТУХАЙ ОЛОНД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ БҮЛГЭМИЙН ДҮРЭМ (1928 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр) ШҮҮН ТАСЛАХ ЯВДЛЫН ТУХАЙ ОЛОНД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ БҮЛГЭМИЙН ДҮРЭМ (1928 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр)   ШҮҮН ТАСЛАХ ЯВДЛЫН ТУХАЙ ОЛОНД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ БҮЛГЭМИЙН ДҮРЭМ[1] НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтийн товчоо Нэг. Шүүн таслах явдлын тухай олонд тусламж үзүүлэх бүлгэмийг Улаанбаатар хотноо анх удаа туршлага болгон байгуулах бөгөөд үүнийг явуулах хэрэг зорилго бол жинхэнэ ард түмнэ [ ... ]