ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ

ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ   Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 20 жилийн доторх аль дуртай дараалсан 5 жилд төлсөн шимтгэлээс тооцож гаргасан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах байдлаар бодож тодорхойлно. Даатгуулагч сар бүр шимтгэл төлж байсан бол таван жилийн хөдөлмөрийн хөлсийн нийлбэрийг мөн хугацаанд шимтгэл төлсөн нийт сарын тоонд хуваан, Даатгуулагч сар бүр шимтгэл төлөх боломжгүй байсан бол таван жил [ ... ]

Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам

Улсын Их Хурал болон аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа эхэлсэнтэй холбогдуулан телевиз, радиогоор сурталчилгааны нэвтрүүлгүүд нэвтрүүлэгдэж байгаа билээ. Эдгээр нэвтрүүлгийг ямар журмаар хэрхэн зохицуулдаг, хэрхэн хяналт тавьдаг тухай танилцуулгыг хүргэж байна. Танилцуулгыг ЭНД дарж харна уу. [ ... ]

КОНЦЕССЫН ТӨСӨЛ ДЭЭР ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ

     Концессын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэхь хэсэгт шууд гэрээ байгуулах үндэслэлийг зааж өгсөн байна. Үүнд: 1.Уралдаант шалгаруулалт явуулах нь үндэсний аюулгүй байдалд харшилна гэж үзсэн; 2.Концессыг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай оюуны үнэт зүйлтэй холбоотой эрх нэг буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн өмчлөлд байгаа; 3.Уралдаант шалгаруулалт зарласан боловч санал ирээгүй, эсхүл шаардлагад нийцсэн санал ирээгүй бөгөөд уралдаант шалгаруулалт дахин зарласан ч [ ... ]

АРХИНЫ ЭСРЭГ ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ

ИРГЭН ТАНЫ ХУУЛИЙН МЭДЛЭГТ    Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль нь 2000 оны 01 дүгээр сарын 08-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөгдөж байна. Энэ хуулиар согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, хэрэглэх, архидан согтуурахтай тэмцэх, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх  үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулсан байдаг.             Дараахь газарт согтууруулах ундаа хэрэглэх, худалдах [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭР ТОМЬЁОТОЙ ХОЛБОГДОХ ЗААЛТУУДЫН ТУХАЙ

    Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрлөлт оруулах тухай хууль нь 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр батлагдсан.     Энэхүү хуульд дараах нэр томьёотой холбогдох заалтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг дурдвал: Эмнэлгийн мэргэжилтэн гэж анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллежийг төгссөн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий хүний их, бага эмч, сувилагч, эх баригч, эм зүйч, эм найруулагч, сэргээн засах чиглэлийн мэргэжилтэнг ойлгох /3.1.5./ [ ... ]

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИХ ШААРДЛАГЫН ТАЛААР

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлагын талаар Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/53 дугаар Тушаалаар “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг баталжээ. Тус журманд Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Аж ахуйн [ ... ]