ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ТӨСӨЛ БЭЛТГЭХ ЯВЦАД НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТУХАЙД

    Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.6-д заасны дагуу хууль зүйн сайд 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр а/222 дугаар тушаалаар Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал баталсан байна.     Нөлөөллийн шинжилгээ гэж тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын эдийн засаг, нийгмийн амьдралд үзүүлэх нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан судалж, тооцоолох цогц үйл ажиллагааг ойлгоно хэмээн тодоройлсон бөгөөд хуульд заасан эрх б [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСАД ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ЗОРЧИХ УРИЛГА ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

    Монгол Улсын иргэдийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа өдөр ирэх тусам өргөжиж байгаа хэрээр манай улсад хувийн хэргээр зорчих гадаадын иргэдийн тоо нэмэгдэж байна. Энэхүү асуудлыг зохицуулах үндсэн баримт бичиг нь Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга олгох журам бөгөөд журам нь Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын даргын 2016 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/284 дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлагдсан нь Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл  сэтгүүли [ ... ]

НИЙСЛЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН НЭГЖ ТАЛБАРЫН БАЙРШЛЫГ СОНГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байршилд хийгдсэн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу нийслэлд байнга оршин суух бүртгэлтэй иргэдийн газар өмчлөх эрхийн нэгж талбарын байршлыг сонгох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Газар өмчлөлийн цахим систем гэж юу вэ? Газар өмчлөлийн цахим системд иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн газрын байршил, батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл, [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧ ТА УРАМШУУЛЛЫН ҮЗЛЭГТЭЭ ХАМРАГДАХ ТУХАЙ

Даатгуулагч Та дараах нөхцөлийг хангасан тохиолдолд урамшууллын оношлогоо, шинжилгээний багцаас сонгон нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эмнэлэгүүдэд эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт нэг удаа хамрагдах эрхтэй. Үүнд : Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ жил бүр тогтмол хугацаанд нь төлсөн бол Дараалсан 3 жилийн хугацаанд буюу 2012/01/01 -ээс 2015/01/01 -ний хооронд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр гаргуулаагүй бол. Даатгуулагч Та урамшууллын оношлогоо, [ ... ]

ЦЭРГИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБЫГ МӨНГӨН ТӨЛБӨРИЙН ХЭЛБЭРЭЭР ОРЛУУЛАН ХААХ ИРГЭНИЙ ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, МӨНГӨН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨХ, ХУРААН АВАХ, ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫГ АШИГЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэн хуулиар тогтоосон хугацаат цэргийн албыг биеэр хаагаагүйн төлөө цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хааж болно. Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн хэлбэрээр хаах иргэний тоо бүртгэлийг хэн хөтлөх вэ? -       Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзлыг хангаж, мөнгөн [ ... ]

ИМПОРТЫН ЗАРИМ БАРААНЫ ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

ИМПОРТЫН ЗАРИМ БАРААНЫ ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ   2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 185 дугаар Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор “Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоосон байна. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар Импортын зарим барааны үндэсний код, зарим барааны бичиглэл, одоо мөрдөж буй албан татвар, албан татварыг нэмэгдүүлэх хувь хэмжээг хүснэгтлэн гаргасан байна. Засгийн газрын 2016 оны 185 дугаар  тогтоолын хавсралт [ ... ]