ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АЖИЛЛАГАА

    Энэ удаагийн мэдээгээр тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах зөвшөөрлийг авахын тулд ямар баримт бичиг бүрдүүлж, хаана хандах тухай танилцуулна.     “Тусгай хамгаалалттай газар нутаг” гэж байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, өвөрмөц тогтоц, ховор, ховордсон ургамал, амьтан бүхий газар, түүх,соёлын дурсгалт болон үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг хадгалах, хувьсч өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, танин мэдэх зорилгоор хамгаалалтад авсан газрыг ойлгоно. [ ... ]

СОГТУУРУУЛАХ УНДААГ ИНТЕРНЕТЭЭР СУРТАЛЧЛАХ ТАЛААР

    Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1-т зааснаар “согтууруулах ундаа болон согтууруулах ундааны үйлдвэрийн нэр, тэмдэг, зураг ашиглах замаар согтууруулах ундааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, кино, интернет, ханын самбар, зурагт хуудас, зар чимэглэл, зорчигчийн тийз болон бусад биет байдлаар гаргах” хэлбэрээр согтууруулах ундаа сурталчлахыг хориглосон байдаг.      Харин хатуулаг багатай буюу 18 хувь хүртэл эт [ ... ]

ИРГЭН ТА, ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГА ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИЖ, АШИГЛАДАГ БОЛ...

            ИРГЭН ТАНЫ ХУУЛИЙН МЭДЛЭГТ             Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг Газрын төлбөрийн тухай хуулиар зохицуулдаг юм.           Газрын төлбөр төлөгч :           Газрын тухай хуульд заасан [ ... ]

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧИН, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ

“А” компани нь барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм. Хавар болж барилгын салбарын ажил эхэлж байгаатай холбоотойгоор А компанийн захирал Б нь өөрийн компанид ажиллах хүч болгон БНАСУ-аас 60 ажилчин оруулж ирэхээр болжээ. Дээрх тохиолдолд А компанийн захиралд зөвөлгөөө өгнө үү. 1.    Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн оруулж ирэхэд аль байгууллагаас, ямар баримт бичиг бүрдүүлэн зөвшөөрөл авах ёстой  вэ? 2.    Гадаадаас ажиллах х [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАССПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАССПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 126 дугаар тогтоолоор Монгол улсын үндэсний энгийн гадаад пасспорт олгох, эзэмших, хадгалах журмыг баталсан. Уг журмаар Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад пасспорт олгох, эзэмших, хадгалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар заасан байна. Энгийн гадаад пасспортыг гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах Монгол улсын иргэнд олгох ба 5-10 жилийн хугацаанд дэлхийн бүх ул [ ... ]

ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛИЙН ТУХАЙ

            Жолоочийн даатгалын тухай хууль нь 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн байна. Энэ хуулиар жолоочийг хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулж байна.             Жолоочийн даатгалд тээврийн хэрэгслийн өмчлөг [ ... ]