ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

Галт зэвсгийн тухай хуулийг 2001 оны 04 сарын 26-ны өдөр баталсан бөгөөд уг хуулиар галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбогдсон  харилцааг зохицуулахаар тусгажээ. 1. Галт зэвсэг өмчлөх тухайд Монгол Улсын 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, иргэн цагдаагийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр галт зэвсэг өмчлөх эрхтэй болох бөгөөд харин Эрүүгийн хуульд заасан хүнд, онц хүнд гэмт хэрэгт, эсхүл галт зэвсэг ашиглаж үйлдсэн гэмт хэрэгт ял шийтгэгдэж, ял шийтгэлгүйд [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

    Монгол Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх, уламжлах, өрган мэдүүлэх, хүлээн авч судлах, шийдвэрлэх, шагнал гардуулах, цолны тэмдэг, одон, медалийн үнэмлэхийг нөхөн, сольж олгохтой холбогдсон харилцааг энэхүү журмын дагуу зохицуулахаар журамласан байна. Харин Монгол Улсын төрийн шагнал, цэргийн болон дипломат цол, “Алдарт эх I”, “Алдарт эх II” одон, ойн медаль зэрэгт нэр дэвшүүлэх, өргөн мэдүүлэх нь энэхүү журамд хамаарахгүй [ ... ]

ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ

    “Органик хүнсний тухай хууль” 2016 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр батлагдаж, 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэллээ. Уг хууль батлагдсанаар өнөөдрийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн хаяг, шошгинд хэрэглэж буй “Органик”, “байгалийн цэвэр”, “байгалийн гаралтай цэвэр”  гэсэн үгийг тодорхой шалгуур, баталгаажуулалтын үндсэн дээр хэрэглэхээр болж байна.     Хуулиар хөдөө аж ахуйн органик үйлдв [ ... ]