ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

    Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны 2013-04-11-ний өдрийн хурлын 7 дугаар тогтоолоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 192 000 төгрөг болгосон билээ. Үүнээс хойш хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ огт өөрчлөгдөөгүй байсан ба Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны хуралдаан 2016-04-20-ны өдөр болж  хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 240 000 төгрөг байхаар шинэчлэн баталсан юм.      Шинэчлэн баталсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэ [ ... ]

ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

    2016 оны 7-12 дугаар сард хүүхдийн мөнгө авах 0-18 насны хүүхдийн нэрсийг тухай бүр гарган Сангийн яаманд хүргүүлж байхыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад даалгасан билээ.     Хүүхдийн мөнгө олгох арга хэмээний тухай 2016-09-21-ний өдрийн Засгийн газрын тогтоолын 2-т “тухайн өрхийн ам бүлийн тоо гурав болон түүнээс дээш гишүүнээр өөрчлөгдсөн, хүүхдийн мөнгө авч байгаа өрх нь сум, дүүрэг, аймаг хооронд шилжилт хөдөлгөөн хийсэн” заасан үндэслэлээр хүүхди [ ... ]

ЦАХИМ ТОГЛООМЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛГА

    Энэхүү журмыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолын хавсралтаар батласан бөгөөд журам нь 5 бүлэг 19 зүйлтэй.    Энэхүү журамд зааснаар интернет, компьютер болон сүлжээний технологи ашиглан тоглоом тоглуулах үйлчилгээ эрхлэх цахим тоглоомын газруудад дараах шаардлага тавигдана. Цахим тоглоомын газрын ажлын байранд дараах шаардлага тавигддаг. Тухайлбал: 1.  Олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлэх таатай орчинг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн эрүүл аху [ ... ]