САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Санхүүгийн даатгал гэж санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хохирол учрахад даатгагч даатгалын гэрээнд заасан эрх бүхий этгээдэд мөнгөн төлбөр төлөх нөхцөл бүхий даатгалыг хэлнэ. Санхүүгийн даатгалын талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж авна уу. [ ... ]

БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААР

Байгууллагын амжилтанд хамт олны харилцаа, уур амьсгал маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Байгууллагын харилцаа гэж юу вэ?, харилцааны түвшин, хэв шинжийн талаар, мөн байгууллагын уур амьсгалд зөрчилдөөн үүсгэдэг хүчин зүйл болон хамт олны уур амьсгалыг сайжруулах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ хүлээн авна уу. [ ... ]

ШҮҮХИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОНЫ ТУХАЙ

Манай улсад шүүхийн бүх шатны шийдвэрт хэрэглэдэг зарим нэр томьёоны хувьд: • шийдвэр -  court decision (анхан шатны шүүх)    • магадлал – judgment (давж заалдах шатны шүүх) • тогтоол – deсree, judicial ruling (хяналтын шатны шүүх) • шүүгчийн захирамж – judge order, court ruling (захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх  ажиллагааны явцад шүүгч дангаар гаргах шийдвэр) • шийтгэвэр – adjudication (захиргааны эрх бүхий этгээ [ ... ]

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4 дэх хэсэгт “суутгагч” гэж албан татвар төлөгчийн орлогод энэ хуулийн дагуу албан татвар ногдуулан суутгаж, улсын болон орон нутгийн төсөвт шилжүүлэх үүрэг бүхий этгээдийг ойлгоно гэж заасан байна. Суутгагч нь дараах албан татварыг суутгана: ·        урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал /8.1.7/; ·      & [ ... ]

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР ОЛГОХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Энэхүү журмыг Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/41 дүгээр тушаалтын хавсралтаар баталсан болно. Энэхүү журмаар Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу хуулийн  этгээдийн нэр олгох, баталгаажуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. Журмын зохицуулалтын талаар нарийвчлан дурьдвал: Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийг дараах эрх бүхий этгээд гаргана:           &nb [ ... ]