ИМПОРТЫН СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

    Аж Үйлдвэрийн Сайдын 2016 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн 64 тоот тушаалаар ийнхүү батлагдсан “Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалт”-ын талаар товч мэдээлэл хүргэе. 2016 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр болжээ.     Энэхүү зохицуулалтад Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундааг импортоор оруулж ирэхэд тавигдах эрүүл ахуйн болон техник, орцын хэмжээний шаардлагыг тусгасан байна.     Дор дурдсан стандарт болон норматив те [ ... ]

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИХ ШААРДЛАГЫН ТАЛААР

     Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/53 дугаар Тушаалаар “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг баталжээ.      Тус журманд Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, эдгээр хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан бусад хууль т [ ... ]

“Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам” батлагдав.

“Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам” батлагдав.   2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Монгол улсын Эрүүл мэнд, Спортын сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан А/138, А/131 дугаар тушаалын хавсралтаар “Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам” батлагдан гарсан байна. Өмнө нь уг харилцааг Хууль зүйн сайдын 1999 оны 73 дугаар тушаалын 1-р хавсралтаар [ ... ]

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

    Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль 2016.04.12-нд батлагдсан. Энэхүү хуулиар хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, удирдах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгажээ.     Энэхүү хууль нь 7 бүлэг, 24 зүйлтэй. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хууль тогтоомж нь дараах хуулиудын цогцоос бүрдэнэ. Үүнд: -          Монгол улсын үндсэн хууль - & [ ... ]

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

   Гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, үйл ажиллагааг зохицуулсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2016.05.19-ний өдөр баталлаа.    Хууль зүйн байнгын хороо 2016.05.19-ний өдрийн хуралдаанаар хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн баригдсан бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэ [ ... ]

Орон сууцны хороолол дунд барилга барихад оршин суугч, өмчлөгчдөөс санал авах тухай

Орон сууцны хороолол дунд барилга барихад оршин суугч, өмчлөгчдөөс санал авах тухай Сүүлийн үед барилгын компани болон тухайн баригдаж буй барилгын ойр орчмын орон сууцны оршин суугчдын хооронд багагүй маргаан өрнөж, улмаар зарим нь шүүхээр шийдвэрлүүлэх хэмжээний асуудал болон хувирдаг билээ. Тиймээс энэхүү асуудалтай холбогдуулан орон сууцны хорооллын дунд баригдахаар төлөвлөгдөж буй барилгад ямар оршин суугч, өмчлөгчид санал өгөх эрхтэй эсэх талаар мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж байна. Энэх [ ... ]