ЦАХИМ ТОГЛООМЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛГА

    Энэхүү журмыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолын хавсралтаар батласан бөгөөд журам нь 5 бүлэг 19 зүйлтэй.    Энэхүү журамд зааснаар интернет, компьютер болон сүлжээний технологи ашиглан тоглоом тоглуулах үйлчилгээ эрхлэх цахим тоглоомын газруудад дараах шаардлага тавигдана. Цахим тоглоомын газрын ажлын байранд дараах шаардлага тавигддаг. Тухайлбал: 1.  Олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлэх таатай орчинг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн эрүүл аху [ ... ]

ЦЭРГИЙН АЛБЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХААХ ЖУРАМ

   Энэхүү журмыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 49 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батласан бөгөөд журам нь 7 бүлэг 29 зүйлтэй байна. Журмаар Монгол Улсын 18-25 насны, цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэг бүхий иргэн өөрийн хүсэлтээр орон нутаг дахь батлан хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, түүнчлэн онцгой байдлын асуудал хариуцсан чиг үүрэг бүхий алба, мэргэжлийн анги, салбар, хилийн цэрэгт туслах хүчин, хүмүүнлэгийн бусад байгууллагад цэргийн албыг дүйцүүлэн хаахтай [ ... ]

ШИНЭЭР БАРИГДАЖ БУЙ ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛ

   Иргэд шинээр баригдаж буй орон сууц худалдан авахдаа дараах зүйлсийг урьдчилан судалж мэдсэн байвал зохино. Үүнд:    1.Хот төлөвлөлтөд тусгагдсан орон сууцны барилгын ерөнхий зураг, төсөл;    2.Тухайн орон сууцны барилгын санхүүжилтын талаарх мэдээлэл. Энэ тухай барилгын захиалагч компани, хувь хүнээс мэдээлэл гаргуулж авахаас гадна хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэхдээ банк санхүүгийн байгуулагад барьцаалсан эсэхийг холбогдох төрийн байгууллагад хандан лавлагаа а [ ... ]