МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИХ ШААРДЛАГЫН ТАЛААР

    Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/53 дугаар Тушаалаар “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг баталжээ.     Тус журманд Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, эдгээр хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжид за [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН БААТАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР, АРДЫН БОЛОН ГАВЬЯАТ ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС ОЛГОХ НЭМЭГДЛИЙН ТУХАЙ

Монгол улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай хууль нь 2008 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн байна.               “Төрөөс олгох нэмэгдэл” гэж энэ хуульд заасан болзлыг хангасан Монгол улсын иргэнд нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмжээс гадна төрөөс сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгийг ойлгоно. & [ ... ]

ТАНД ӨМГӨӨЛӨГЧ ТУСЛАЯ

ТАНД ӨМГӨӨЛӨГЧ ТУСЛАЯ

Монгол Улсад Өмгөөлөгчдийн байгууллага үүсч байгуулагдсаны 87 жилийн ойг тохиолдуулан иргэдэд хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх, өмгөөллийн байгууллага, үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулахаар болсон байна. Тус арга хэмжээнд Манай хууль зүйн фирм албан ёсоор оролцох бөгөөд МХХ-ны Өмгөөлөгчдийн хорооны тэргүүн, "Өмгөөллийн Монгол Өмгөөлөгч" ХХН-ийн захирал З.Сүхбаатар нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцоно. /хөтөлбөрөөс дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу/ “ТАНД ӨМГӨӨЛӨ [ ... ]