ТОВЧХОН

.      Монгол Улсын Засгийн газар 151 дугаар тогтоолоор  “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийг баталсан. Энэ дүрмээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэр шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх, их засвар хийх барилга, байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулжээ. 2.      2013 онд гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтни [ ... ]

СТРАТЕГИЙН ХҮНСИЙГ ЭКСПОРТЛОХ, ИМПОРТЛОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Стратегийн хүнс болох Монгол хүний физиологийн хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай малын мах, сүү, тарианы үр, улаан буудай, гурил, ундны усыг экспортлох, импортлох түр журам Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоолоор батлагдсан. Хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тухайн жилд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн кодод нийцүүлэн бүтээгдэхүүн тус бүрээр тогтооно.        &nbs [ ... ]

АРЬС, ШИРИЙГ ДОТООДДОО ГҮН БОЛОВСРУУЛАХ БОЛОН ТҮҮГЭЭР БЭЛЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДЭД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛӨӨР ЗЭЭЛ ОЛГОХ

АРЬС, ШИРИЙГ ДОТООДДОО ГҮН БОЛОВСРУУЛАХ БОЛОН ТҮҮГЭЭР БЭЛЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДЭД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛӨӨР ЗЭЭЛ ОЛГОХ

Засгийн газрын 2013 оны 48 дугаар тогтоолоор “Арьс, ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам”-ыг батлан хэрэгжүүлж байна. Журамд зааснаар зээлийг зөвхөн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гүн боловсруулах зорилгоор арьс, шир худалдаж авах, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тоног төхөөрөмж шинэчлэхэд зориулж үйлдвэр, цех, тасаг, төв зэрэг үндэсний үйлдвэрүүдэд олг [ ... ]

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДЛАА

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН  ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДЛАА

УИХ-аас “банкны мөнгөн хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилго бүхий банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн албан журмын даатгалын эрх зүйн үндсийг тогтоож, хадгаламжийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг” зохицуулахаар 2013 оны 01 сарын 10-ны өдөр “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай” хуулийг баталсан билээ. Банкны тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан ба [ ... ]

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАР БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАГДЛАА.

Засгийн газрын 2012 оны 12 сарын 22-ны өдрийн Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 193 дугаар тогтоолын хавсралтаар Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг баталсан байна. Хавсралтад хөнгөн үйлдвийн, хүнсний үйлдвэрлэлийн, барилгын үйлдвэрлэлийн, эмийн үйлдвэрлэлийн салбарын зэрэг нийт 36 нэр төрлийн үйлдвэрийн 1000 гаруй тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг алба [ ... ]

МОНГОЛ УЛСАД ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БҮРТГҮҮЛЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА ӨӨРЧЛӨГДСӨН БАЙНА

МОНГОЛ УЛСАД ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БҮРТГҮҮЛЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА ӨӨРЧЛӨГДСӨН БАЙНА

Монгол Улсын Их хурлаас 2013 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр “Хөрөнгө оруулалтын тухай” хуулийг баталсан. Энэхүү хууль батлагдсантай холбогдуулан “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хуульд дараах нэмэлт өөрчлөлт орсон байна.  Нэг. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт дор дурдсан агуулгатай 7.1.7 дах заалт нэмсэн байна. “7.1.7.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын  хуулийн этгээдийн төлөө [ ... ]