МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРЧЭЭ

Үндэсний статистикийн хорооноос Монгол Улсын статистик мэдээллийг шинжлэх  ухааны үндэслэлтэйгээр эрхлэн гаргаж, нийтэд түгээдэг.   Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2024 оны 01 дүгээр сарын мэдээг 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдөр нийтэд тархаасан байна.   Тус мэдээнд хөдөлмөр, хөдөлмөрийн бүтээмж, өрхийн орлого, зарлага, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд, мөнгө, зээл, үнэт цааны зах зээл, улсын нэгдсэн төсөв, орон сууцны үнийн индекс, мал аж ахуй, барилга, аж үйлд [ ... ]

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН ИЛГЭЭХ ХУГАЦААГ 2024 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАЖЭЭ

Хууль тогтоогчоос 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ыг баталсан бөгөөд 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс даган мөрдөж байгаа болно.   Түүнчлэн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас цахим мэдээллийн системийн шинэчлэл хийж, шинэ систем нь 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн нээгдэж, ажиллагаанд оржээ. Иймээс ажил олгогчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг цахимаар илгээх хугацааг 20 [ ... ]

НЭРИЙН ДАНСНЫ 2023 ОНЫ ОРЛОГОД ТООЦОХ ХҮҮГИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12-р сарын 21-ний өдрийн 15 дугаар тогтоолоор тэтгэврийн нэрийн дансны 2023 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоосон байна.   Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны 2023 оны орлогод тооцох жилийн хүүгийн хэмжээг 14.3 хувиар баталсан.   Нэрийн дансыг нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан нөхцөл, журмын дагуу тэтгэврийн даатгалд хамрагдсан, 1960 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрс [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2024 ОНЫ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 12-р сарын 27 өдрийн 491 дүгээр тогтоолоор 2024 оны Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоосон байна.   Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж буй ажилтны сард төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг түүний сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувь, үүнээс ажил олгогч 2 хувь, ажилтан 2 хувь байхаар тогтоосон.    Харин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, малчин, их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн [ ... ]

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ” ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛНА

Улсын Их Хурлын Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хороо 2023 оны намрын ээлжит чуулганы хугацаанд эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд нийт 5 удаа хуралдаж, зургаан бүлэг асуудлын хүрээнд Ажлын хэсгийн хуралдааныг найман удаа зохион байгуулсан байна.   Энэ хугацаанд Байнгын хорооны 6 тогтоолын төсөл, харьяа байгууллагын тайлан, илтгэл, мэдээллийг хэлэлцэн шийдвэрлүүлж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэн санал, дүгнэлт тус бүр 2-ыг чуулганы нэгдсэн х [ ... ]

ГАЗРЫГ ГАДААДЫН ИРГЭН 100 ЖИЛЭЭР АШИГЛАХ, ЭЗЭМШИХИЙГ ЦУЦЛАХ САНАЛЫГ 100 МЯНГАН ИРГЭН ДЭМЖЖЭЭ

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 391 дүгээр зүйлийн 391.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Улсын Их Хурлын албан ёсны программ хангамж “D-Parliament” платформын нийтийн өргөдөл хүлээн авах “D-Өргөдөл” систем дээр “Газрыг гадаадын иргэн 100 жилээр ашиглах, эзэмшихийг цуцлах” нийтийн өргөдлийг иргэн Нямжав овогтой Номун-Эрдэнэ санаачилжээ. 2024 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр санаачилсан тус өргөдлийг 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10.00 цагийн байдлаар 100.1 [ ... ]