МОНГОЛ УЛС, АЗИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК ХООРОНДЫН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭВ

Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр (Мөчлөг сөрсөн бодлогын арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөр)-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Улсын Их хурлын гишүүн, Сангийн сайд Б.Жавхлан Монгол Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт өргөн мэдүүлжээ. Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр (Мөчлөг сөрсөн бодлогын арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөр) нь Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2 дахь [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ ӨРГӨН МЭДҮҮЛЛЭЭ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслүүдийг 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын Их Хурлын даргад өргөн мэдүүллээ. Тус нэмэлт, өөрчлөлтөөр халдашгүй бүрэн эрхээр “халхавчлан” хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр эрүүгийн хариуцлага хүлээдэггүй, эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх, шударга ёсны зарчмыг гажуудуулдаг байдлыг халах зорилгоор Авлигын эсрэг НҮБ-ын к [ ... ]

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН ЗОРЧИХ БҮСИЙГ ӨӨРЧИЛЖ БОЛОХ УУ?

Шийдвэр гүйцэтгэгч зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгүүлсэн ялтны байнга оршин суугаа болон хөдөлмөр эрхэлж байгаа, эсхүл суралцаж байгаа газрын хаягаар шүүхээс тогтоосон хориглолт, хязгаарлалтыг биелүүлж байгаа эсэхэд техникийн болон биечлэн хяналт тавина. Ингэхдээ, ялтанд зорчих эрх хязгаарлах ял эдлүүлэх нөхцөл, журам, хяналтын техник, хэрэгслийг ашиглах, арчлах заавар, журам, ял эдлэх нөхцөл, журмыг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага, авах арга хэмжээний талаар тайлбарлаж, тэмдэглэл үй [ ... ]

“МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ: УЛАМЖЛАЛ БА ШИНЭЧЛЭЛ” ТУСГАЙ ҮЗЭСГЭЛЭН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙД НЭЭГДЛЭЭ

Уг үзэсгэлэнд Монгол Улс нэн шинэ үеийн түүхэндээ 1924, 1940, 1960, 1992 оны Үндсэн хуулийн баталсан явц болон Үндсэн хуулийн уламжлал, шинэчлэлтэй холбоотой үзмэрүүдийг дэлгэн харуулжээ. Үзэсгэлэнгийн үзмэрт 1924, 1940, 1960, 1992 оны Үндсэн хуультай холбоотой ном товхимол, түүнчлэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гадаад хэлээрх орчуулга болон гадаадын зарим орны Үндсэн хуулиудыг хэвлэмэл байдлаар байршуулжээ. Үүний зэрэгцээ 1924, 1940, 1960, 1992 оны Үндсэн хуулиудыг батлах, нэмэлт, өөрчлөлт о [ ... ]

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ҮЙЛДСЭН ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ НОТАРИАТЧААС ХҮЛЭЭН АВНА

Хилийн чанадад суугаа төлөөлөгчийн газрууд цахим нотариатын үйлчилгээг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан иргэдийн баталгаажуулж илгээсэн итгэмжлэлийг Монгол Улсад хүлээн авах төлөөлөгч нь өөрт ойрхон байрлах аль ч нотариатчаас авах боломжтой боллоо. Төлөөлүүлэгч иргэн итгэмжлэлийн зүүн доод буланд байрлах QR код болон үсгэн кодыг хүлээн авагчдаа илгээх бөгөөд уг кодоор нотариатч хэвлэж баталгаажуулж өгнө. Үүнтэй холбогдуулан 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө үйлдэж гэрчилсэн итгэмжлэлийг ГХЯ-ны Кон [ ... ]

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2022.11.29-НИЙ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХОЁР ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

1.    Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29.1.1-д “Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүн, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүн, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн, Авлигатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга, Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн, Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүн, Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий ауди [ ... ]