"БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ"-ЫГ БАТАЛЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн тогтоолоор Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.10 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн "Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам"-ыг баталсан. Тус журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг банк бус санхүүгийн байгууллагуудад үүрэг болгос [ ... ]

ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАХ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2022 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн тушаалаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, 31.2 дахь хэсгийг үндэслэн "Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргах журам", "Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн үзлэгийн маягт" болон "Шүүгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй болох эрүүл мэндийн шалтгааныг тогтоох, эрүүл мэндийн үзлэгийн маягт"-ыг тус тус баталсан. Түүнчлэн эн [ ... ]

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХИЙГ ДЭМЖЛЭЭ

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2022.04.26-ны өдрийн  хуралдаанаар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ. Зөрчлийн тухай хуульд тусгагдсан зөрчлийн үйлдлүүдийг цөөрүүлэх, хэт ерөнхий заалтаар  шууд торгох ш [ ... ]

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН БАТАЛГААНЫ ДАГУУ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ, ТҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, АВЛАГА БАРАГДУУЛАХ ЖУРАМ-ыг БАТАЛЛАА

“Засгийн газрын өрийн баталгааны дагуу байгуулах гэрээ, түүнд тавигдах шаардлага, авлага барагдуулах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Засгийн газрын өрийн баталгааны дагуу байгуулах гэрээний загвар”-ыг 2 дугаар хавсралт, “Засгийн газрын өрийн баталгааны авлага барагдуулах гэрээний загвар”-ыг 3 дугаар хавсралт, “Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулагчийн төлөх шимтгэлийн дүнг тооцох аргачлал”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсан байна. Эн [ ... ]

ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР “ТАНХИМЫН НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ХУРАЛДААН”-НЫ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Монгол Улсын дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөн 2022 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр болсон. Зөвлөгөөн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.7.5-д заасан дараах заалтуудын хэрэгжилтийг судалж, санал гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн “Хяналтын журмаар гаргасан гомдлыг хэлэлцүүлэх эсэхийг шийдвэрлэж буй үйл ажиллагаа”-ны талаарх судалгааны танилцуулга, санал дүгнэлттэй танилцав. 25.7.5. Улсын дээд шүүх хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор давж заалдах шат [ ... ]

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЯВУУЛЛАА

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төсөлд иргэний үнэмлэх дээрх регистрийн дугаарыг ил харагдах бичилтээр бичиж байгаа эрх зүйн зохицуулалтыг өөрчилж, Монгол Улсын нийт насанд хүрсэн иргэнд иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас өгөгдсөн 12 орон бүхий тоо болох иргэний бүртгэлийн [ ... ]