НӨАТ-ЫН БУЦААН ОЛГОЛТЫН УРАМШУУЛЛЫГ УЛИРАЛ ТУТАМ ОЛГОНО

   НӨАТ-ын тухай хуульд заасны дагуу албан татвар төлөгчийн тухайн улиралд албан татвар суутган төлөгчтэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг урамшуулал хэлбэрээр буцаан олгож байгаа билээ. Хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр НӨАТ-ын буцаан олголтын урамшууллыг улирал тутам олгож байхаар зохицуулсан.   Албан татвар төлөгчид буцаан олголтыг дараах нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд олгоно. Үүнд: 1. Албан татвар суутган төлөгчөөс худалдан авсан [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН БАГЦЫН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

   Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2020.02.03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор 34-45 насны болон 46-64 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцад Бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэг (тэмбүү, заг хүйтэн, ХДХВ илрүүлэх шинжилгээ)-ийг тус тус шинээр нэмж, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг 10,000 төгрөгөөр тогтоожээ.    Тиймээс 34-45 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцын хэмжээ нийт 58,000-73,000 төгрөг, 46- [ ... ]

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЁС ЗҮЙН ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

   Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр №114 дүгээр тогтоолоор “Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам”-ыг баталлаа. Энэ журам нь даатгагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон даатгалын үйл ажиллагаанд оролцогчдын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон, хэвшүүлэх зорилготой бөгөөд бүх оролцогчид түүнийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.                     [ ... ]

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ИРЭХ САРД БОЛНО

   Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/187 дугаар захирамжийн дагуу Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ээр зохион байгуулагдана.    Цахим дуудлага худалдааны давуу тал нь  оролцохыг хүссэн хүн бүр интернетэд холбогдсон компьютер, гар утас, таблет зэрэг төхөөрөмжүүдийг ашиглан дуудлага худалдаанд байршил харгалзахгүй оролцох боломжтой юм. Дуудлага худалдаанд [ ... ]

СОНГУУЛИЙН ХОРООДОД АЖИЛЛАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТЫН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

   Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулийн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо болон хэсгийн хороодод сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдыг томилон ажиллуулна.      Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 62, 64 дүгээр тогтоолоор Монгол Улсын хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгуулла [ ... ]

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛЖ БУЙ ҮЙЛ ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЖЭЭ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу Шүүхийн тухай хуулийн төслийг шинэчлэн боловсруулж буй үйл явцтай танилцжээ. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд тусгасан Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журам, шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж болох зохицуулалтыг Шүүхийн тухай хуульд нийцүүлэх шаардлагын үүднээс энэхүү төслийг боловсруулж байгаа юм [ ... ]