УЛСЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН УЛСЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР    Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, “Хууль зүйн туслалцааны төвийн дүрэм”-ийн “Ес” дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Хууль зүйн туслалцааны төв нь дараах түр ажлын байрыг зарлаж байна:    Ажлын байр:    Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийслэл дэх салбарт ажиллах улсын өмгөөлөгч.    Үндс [ ... ]

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХЯНАХ, НЭГТГЭЛ ХИЙХ, НЭГТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ АШИГЛАХ ЖУРМЫГ БАТАЛЖЭЭ

   2020 оны 02-р сарын 21-ний өдөр Сангийн сайдын тушаалаар Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журмыг баталсан байна. Энэхүү журмыг Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлан (цаашид “тайлан” гэх) цахим хэлбэрээр хүлээн авч, хянах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, уг сангийн мэдээллийг ашиглах, шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээллийг бүртгэх, улсын хэмжээнд санхүүгийн тайланг хүлээ [ ... ]

ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮДИЙН АНХНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ХИЙЛЭЭ

   Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны ээлжит хуралдаан 2020 оны 04-р сарын 08-ны өдөр болов. Тус хуралдаанаар Засгийн газраас 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Коронавируст халдвар /СОVID-19/-ын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлтэй  хамт өргөн мэдүүлсэн Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх туха [ ... ]

ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛЬД ЗААСНААР ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТАЛААР ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТ

   Шинэчлэн батлагдсан Татварын багц хууль 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан татварын тайлан ирүүлэх талаар өөрчлөгдсөн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлаж байна.     Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1-т заасны дагуу “Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний са [ ... ]

НӨАТ-ЫН БУЦААН ОЛГОЛТЫН УРАМШУУЛЛЫГ УЛИРАЛ ТУТАМ ОЛГОНО

   НӨАТ-ын тухай хуульд заасны дагуу албан татвар төлөгчийн тухайн улиралд албан татвар суутган төлөгчтэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг урамшуулал хэлбэрээр буцаан олгож байгаа билээ. Хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр НӨАТ-ын буцаан олголтын урамшууллыг улирал тутам олгож байхаар зохицуулсан.   Албан татвар төлөгчид буцаан олголтыг дараах нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд олгоно. Үүнд: 1. Албан татвар суутган төлөгчөөс худалдан авсан [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН БАГЦЫН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

   Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2020.02.03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор 34-45 насны болон 46-64 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцад Бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэг (тэмбүү, заг хүйтэн, ХДХВ илрүүлэх шинжилгээ)-ийг тус тус шинээр нэмж, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг 10,000 төгрөгөөр тогтоожээ.    Тиймээс 34-45 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцын хэмжээ нийт 58,000-73,000 төгрөг, 46- [ ... ]