“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ” ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

   Европын холбооны санхүүжилттэйгээр Европын cэргээн босголт, хөгжлийн банк, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны санаачлагаар хэрэгжиж эхэлж буй “Монгол Улс дахь эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг бэхжүүлэх төсөл”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Энэхүү төслийн хэрэгжилттэй холбогдуулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага төслийг хамтран хэрэгжүүлэх Санамж бичиг байгууллаа.    Төслийн гол зорилго нь Монгол Улс дахь эвлэрүүлэн [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ИРГЭД САНАЛАА ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ

   Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр төсвийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор D- parliament цахим системд байршуулсан Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуульд иргэд, олон нийтээс санал авч байгаа талаар танилцууллаа.    D- parliament цахим системийн Засгийн газар цэсэнд Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуулийг байршуулсан бөгөөд Монгол Улсын 2024 оны төсвийн орлого, зарлага болон хөрөнгө, өрийн удирдлага түүнчлэн орон ну [ ... ]

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023 ОНЫ 05 ДУГААР ДҮГНЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

   Үндсэн хуулийн цэц дунд суудлын хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1, 29.1.2 дахь заалт болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 102.1, Авлигын эсрэг хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 21.2 дахь хэсгийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2, Дөчин есдүгээр зүйлийн 1, 3, 5, 6, Тавин нэгдүгээр з [ ... ]

ИТГЭЛЦЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА

   Санхүүгийн зохицуулах хороо 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 434 дүгээр тогтоолын хавсралтаар “Итгэлцлийн үйлчилгээний журам” –ыг баталлаа. Энэ журмаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээдийн эрхлэх итгэлцлийн үйлчилгээний нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалах, тэдгээрийн хоорондын харилцааг зохицуулсан байна. Эх сурвалж: Legalinfo (https://legali [ ... ]

НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ХОЁРДУГААР ЧУУЛГАН ХУРАЛДАНА

   Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д бүх шатны шүүхийн нийт шүүгчээс бүрдсэн Нийт шүүгчийн чуулганыг хоёр жил тутам зохион байгуулахаар заасны дагуу ээлжит хоёрдугаар чуулган 2023 оны 9 дүгээр сарын 28-29-ний өдөр хуралдана.    Нийт шүүгчийн чуулган нь тус хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2-т зааснаар Ерөнхий зөвлөл, Сахилгын хорооны шүүгч гишүүнийг сонгох, огцруулах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны тайланг сонсох, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох са [ ... ]

"ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ"-ЫГ БАТАЛЛАА

   Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хамтарсан тушаалаар “Цахим технологийн шинжилгээ хийх журам”-ыг баталжээ.     Уг журмаар  эрүүгийн, иргэний, захиргааны, арбитрын хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх болон зөрчил шалган шийдвэрлэх явцад цахим технологийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулжээ. Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/ [ ... ]