ДОНОРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Сүүлийн 3 жилийн байдлаар гадаадын улс, оронд 300 гаруй хүн элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэсэн бөгөөд эмчилгээний зардалд нэг хүн 50,000-250,000 ам. доллар, бөөр шилжүүлэн суулгах мэс заслын зардалд 50,000-110,000 ам.доллар зарцуулж байгаа нь эмчлүүлэгч болон тэдний ар гэрт санхүүгийн дарамт учруулж байгаа төдийгүй их хэмжээний мөнгө гадагшаа урсан гарч байна. Иймд дээрх нөхцөл, шаардлагыг үндэслэн донорын үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах, цусны аюулгүй [ ... ]

НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨХ, ХУВААРИЛАХ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар “Нөөц ашигласны төлбөг болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам” батлагдсан бөгөөд 2018 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн №12 дугаар Төрийн мэдээлэлд албан ёсоор нийтлэгджээ. Журмаар газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр болон хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг [ ... ]

ХАМТАРСАН БАГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ШҮҮХЭД НОТЛОХ БАРИМТ БОЛНО

“Монгол Улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл хэрэгжээд гурван жил болжээ. Төслийн хаалтын зөвлөгөөн өнөөдөр /2018.3.29/ боллоо.   Төслийг Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн зургаан хороо, Архангай аймгийн Батцэнгэл, Хайрхан, Эрдэнэбулган сумын IV багт хэрэгжүүлжээ. Энэ төслийн  үр дүнд бид хамтарсан баг (хороон дарга, нийгмийн ажилтан, эмч, цагдаагаас бүрдсэн баг) гэдэг ойлголттой болжээ.    Зөвлөгөөнөөр хүүхэд, гэр бүлд хамгааллы [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТ ХҮҮХЭД ҮРЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

   Гадаадын иргэн Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэн авах тухай хүсэлтээ өөрийн орны үрчлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагаар дамжуулан Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд гаргана. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авах хүсэлт гаргасан эцэг, эхийн материалыг магадлан шалгаж, судалгаанд орсон хүүхдийг албан ёсны итгэмжлэгдсэн байгууллагаар дамжуулж санал болгон, үрчлэн авах хүсэлт гаргасан эцэг, эх зөвшөө [ ... ]

АНУ-ЫН H-2 АНГИЛЛЫН ЦАГААЧЛАЛЫН БУС АЖЛЫН ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

   Алхам 1: Түр хугацаагаар ажилчид авах шаардлагатай байгаа компани эсвэл зуучлагч байгууллагаа АНУ-аас  олно.  АНУ-ын Элчин Сайдын Яам нь аливаа ажил олгох компани, зуучлагч байгууллага эсвэл боломжит ажлын байрны жагсаалт олж өгөх, ажлын байр олгох үйлчилгээ үзүүлдэггүй болно.    Алхам 2:  H-2 виз нь “petition” буюу урьдчилан зөвшөөрөгдсөн өргөдөлд үндэслэн олгогддог визний төрөл юм. АНУ дахь ажил олгогч эхлээд АНУ-ын [ ... ]

ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

   Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/188 дугаартай тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль ногдуулах журам”-д Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. Тус журамд дараахь нэмэлт, өөрчлөлтүүд орсон байна.    Зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээд /цаашид “Зөрчил гаргагч” гэх/-д Засгийн газрын 2017 оны 194 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Шийт [ ... ]