ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ

   Сангийн сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ны дөрийн 132 дугаар тушаалын хавсралтаар Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журмыг шинээр баталсан.    Уг  журмаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасны дагуу тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох ажиллагааг зохицуулсан байна. Тендер шалгаруулалтын материалыг ил болгох ажиллагаа    [ ... ]

ГАДААД УЛСАД ҮЙЛДСЭН ГЭРЭЭСЛЭЛИЙГ МОНГОЛ УЛСАД ХЭРХЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ТАЛААР

   Гэрээслэлтэй холбоотой аливаа асуудлыг Монгол улсын Иргэний хууль, Нотариатын тухай хууль, Дипломат албаны тухай хууль, Нотариатын үйлдэл хийх заавар /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 171-р тушаалын хавсралт/, Монгол улсын Консулын дүрэм /Улсын Их Хурлын 71-р тогтоолын хавсралт/, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай 2 талт гэрээ зэргээр зохицуулсан байдаг. Гэрээслэлийн талаарх товч ойлголт    Гэрээслэлийн агуулга: Тухайн хүн өөрийн эд хөрөнгө, уг эд хөрөнгийн эр [ ... ]

ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

   Монгол Улсын Засгийн газраас санаачилж 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. &nb [ ... ]

НОТАРИАТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

   Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурал 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан.    Энэхүү хуулиар нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хуульчийн сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн байх шалгуурыг тогтоож, нотариатч нь хуульч [ ... ]

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОНООСОН НЭР АВЧ, БАТАЛГААЖУУЛАХ

   Компанийн оноосон нэр авахдаа онлайнаар болон биечлэн очиж авах боломжтой. Биечлэн очиж нэр авах бол 100 айл дахь УБЕГ-ын III байрны II давхарт очиж авна.    Харин Онлайнаар оноосон нэр авахын тулд http:/.burtgel.gov.mn/ цахим хаягт нэвтрэн хуулийн этгээдийн оноосон нэр захиалах систем рүү нэвтэрч, “нэрийн хүсэлт” илгээх ба улсын бүртгэгч хүлээн авч "баталгаажих боломжтой эсэх" хариуг ажлын 8 цагт багтаан таны бүртгэлтэй хаяг руу илгээнэ.   [ ... ]

КАЗАХСТАНЫ ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭТГЭЛ

   Бүгд найрамдах Казахстан улсын Өмгөөллийн үйл ажиллагааны тухай хууль нь 1997 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр батлагдсан бөгөөд 5 бүлэг, 35 зүйлтэй. Нийт 28 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна.[1]    Бүгд найрамдах Казахстан улсын Парламентийн доод танхимын 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаар Өмгөөллийн үйл ажиллагаа ба хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төслийн[2] анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн. Энэ хуулийн төслийг хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх этгээдийн чанарыг [ ... ]