ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ БАЙНГЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ БАТЛАГДЛАА

Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2019.01.16-ны өдрийн хуралдаанаар  “Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцсэн. Улсын Их Хурлаас 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр баталсан Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ -ийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд одоогоор Төрийн албаны зөвлөл нь орон тооны 3, орон тооны бус 4, нийт 7 гишүүнтэй ажиллаж байна. Харин Төр [ ... ]

ОРОН СУУЦНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМ

  Засгийн гарын 2018-12-05-ны өдрийн 369 дүгээр тогтоолын хавсралтаар Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам батлагдсан байна. Хөнгөлөлттэй зээлийн ерөнхий нөхцөл нь худалдан авах орон сууц нь зээлийн барьцаа хөрөнгө болох ба зээлийн хугацаа 360 хүртэл сар, жилийн хүү нь 8%, урьдчилгаа төлбөр нь орон сууцны үнийн дүнгийн 30%-иас багагүй, зээлдэгчийн төлөх сар бүрийн төлбөр нь татварын өмнөх орлогын 45%-иас ихгүй, амины орон сууцны зээл бол зээлийн дээд хэмжээ 60 сая төгрөг [ ... ]

0-5 НАСТАЙ ХҮҮХДЭЭ ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙ ЭЦЭГ, ЭХЭД 3-5 ХОНОГИЙН ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ТОГТООЛ ГАРГАЛАА

Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед 0-5 хүртэлх насны хүүхдээ эмнэлэгт эсхүл гэрээрээ 3-5 хоног чөлөө авч асарсан эцэг, эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгох тогтоол гаргасан талаар Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга мэдээлсэн бөгөөд хувийн компани, аж ахйн нэгжүүдийг ч мөн энэхүү тогтоолыг дэмжиж ажиллахыг уриалав. Уг тогтоол 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 2019 оны 03 дугаар сарын 1 [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Их Хурлын  2016 оны 5 сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг баталж,  тус хуулийн 5 дугаар зүйлд 2015 оны 12 сарын 03-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд заасан зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг 2019 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр заасан. Хуулийн төсөлд Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж, тус хуулийн 5 дугаар зүйлд 2015 оны 12 сарын 03-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд заасан зорчих эрх [ ... ]

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЧУУЛГАНААС ЗӨВЛӨМЖ ГАРГАЛАА

“Нутгийн удирдлагын тогтолцоо, эрх зүйн шинэчлэл” чуулганы хуралдаанаар нийт 9 илтгэл хэлэлцүүллээ. Хурлын төлөөлөгчдийн хувьд хуулийн төслөөс хот тосгоны асуудлыг хасах,  бүх шатны Засаг дарга нарт тавигдах шаардлагыг Төрийн албан шинэ хуультай нийцүүлэх, ялангуяа сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн боловсролд шалгуур тавьж,  төрийн үйлчилгээний албанд ажиллагсдаас төлөөллийг оролцуулдаг болох, хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл батлагдвал 202 [ ... ]

ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮНИЙ ДУНДЫН ХӨРӨНГИЙГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Иргэний хуульд гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах талаар тусгайлан зохицуулж өгсөн. Үүнд:               1.Гэр бүлийн гишүүд нь хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах адил эрх эдэлж, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр эд хөрөнгөө эзэмшиж, ашиглаж, захиран зарцуулна.             2.Гэр бүл [ ... ]