ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ УИХ-ЫН ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙГ 2018 ОНЫ 10-Р САРЫН 05-НЫ ӨДӨР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН

   Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор “Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт олгоно” гэсэн зорилтыг тусгасан. Хүүхдийн мөнгө олгох зорилтын хүрээнд 2016 оны 11-р сарын 10-ны өдөр Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хэлбэрээр олгож байна. Монгол улсын 2017 оны төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэл, 2018 оны [ ... ]

Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох журам

    Монгол Улсын нэгдэн орсон “Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц”, “Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протокол”-оор хүлээсэн үүргийг биелүүлэх, “Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор озон задалдаг бодис болон дэлхийн дулааралд сөрөг нөлөөтэй бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох [ ... ]

“ЭРҮҮЛ ШҮД-ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДЛАА.

Засгийн газрын 2018 оны 08 сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар 2019-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүүхдийн шүдний тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангаж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар хүүхдийн шүдний өвчний тархалтыг 30 хувиар, цоорлын эрчмийг 4 нэгжээр бууруулахыг зорьж байна. Засгийн газрын 255 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ [ ... ]

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тус газрын байгууллагын архив нь өөрийн хадгаламжийн сангаас УБЕГ-ын даргын тушаал Төрийн албан хаагчийн тангараг УБЕГ-ЫН  дэргэдэх Төрийн  албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоол Ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ Цалингийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн баримт Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, шийдвэрлэсэн өргөдөл, ХУБ-ийн албан шаардлага Албан бичиг гэх мэт архивын санд хадгалагдаж байгааа баримтуудыг хуулбарлан "х [ ... ]