“ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ” УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

      Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа.      Энэхүү тогтоолоор байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог хэв шинж, унаган төрх, байгалийн өвөрмөц тогтоц, түүх соёлын болон экологийн хувьд онцгой ач холбогдол бүхий Ноё [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурал 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Эрүүл мэндийн тухай хуульд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ болон эмнэлгийн урт хугацааны тусламж [ ... ]

ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурал 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан бөгөөд уг хуулийг 2020 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Хууль 6 бүлэг, 43 зүйлтэй. Эх сурвалж: http://www.parliament.mn/n/65cy [ ... ]

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, архивын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хуулийг хэрэгжүүлэх явцад гарч буй зөрчил, дутагдлыг арилгах шаардлагын хүрээнд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр баталж, уг хуулийг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.     Архивын салбарын харилцааг зохицуулсан анхны хууль болох Архивы [ ... ]

ЦАХИМААР ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ БОЛОМЖТОЙ

www.etax.mta.mn энэ цэсээр орж холбогдох мэдээллээ бөглөөд хэвлэж авна. Энэхүү цахим хуудсанд нэвтрэхээсээ өмнө та www.itax.mta.mn сайтад татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх ёстой. Хэрвээ бүртгүүлээгүй бол шинээр бүртгүүлж болох бөгөөд хэрвээ бүртгүүлсэн бол өөрийн бүртгэлтэй цахим шуудангаараа нууц үгээ мартсан бол дахин авч нэвтрэх боломжтой. Etax цэс рүү РД-аараа нэвтрэх бөгөөд энэхүү цахим хуудаснаас хувь иргэний эсвэл хуулийн этгээдийн тодорхойлолтыг хэвлэж авах боломжтой. Тодорхойлолт нь Q [ ... ]

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Байгууллагын хөгжилд нөлөөлөх олон хүчин зүйлс байдгийн нэг нь хувь хүний хөгжил юм. Байгууллага бий болох, оршин тогтнохын үндэс нь байгууллагын гишүүдээс гарч байгаа оюуны болоод биеийн хүчний чадавх, ур чадвараар бүтээгдэж байгаа бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээ юм. Хөгжил нь шинэ хариуцлага, ахиц дэвшлийн төлөө хүмүүсийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах, төгс төгөлдөр болгох, үр ашиг, үр дүнг нь дээшлүүлэх үйл ажиллагаа, үйл явц юм. Нөгөө талаас нь эрдэмтэд хөгжил гэдэг бол хувь хүнээс эхлэлтэй г [ ... ]