ИННОВАЦИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

    УИХ-аас 2012-05-22-ны өдөр Инновацийн тухай хуулийг батлан, 2012-07-05-ны өдрөөс дагаж мөрдөж байна. Тус хуулиар инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулан эзэмших, ашиглах, эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулждаг. Мөн инновацийн тухай хууль тогтоомжид  Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай, Дээд боловсролын тухай, Компанийн тухай, Па [ ... ]

ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ТУХАЙ

   Иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага (Сууц өмчлөгчдийн холбоо)-оос эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолоо хамгаалуулахаар шүүх, арбитрт нэхэмжлэл, гомдол гаргах эрх олгогдсон, хуулиар тогтоосон хугацааг хөөн хэлэлцэх хугацаа гэж ойлгож болно.    Зарим тохиолдолд маргаан бүхий нөхцөл байдал, үйл явдлын үнэн бодит байдлыг тогтооход ээдрээ, төвөгтэй байдаг бөгөөд иргэний эрх зүйн харилцаанд хөөн хэлэлцэх хугацааг баримтласнаар зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны аш [ ... ]

ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

   Өнөөдөр манай улсад хүн амыг халдварт өвчнөөс сэргийлэх, дархлаажуулалттай холбогдсон харилцааг Дархлаажуулалтын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулж  байна. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, түүний тархалтыг хязгаарлах, өвчнийг устгах зорилгоор дархлаажуулах бэлдмэл хэрэглэх арга хэмжээний тогтолцоог халдварт өвчний эсрэг дархлаажуулалт (цаашид “дархлаажуулалт” гэх)[1] гэх бөгөөд хүн амыг  дархлаажуулах нь төрийн ивээлд байж төрийн бодлогоор хэрэг [ ... ]

ХУВЬЦААГАА ОЛОН НИЙТЭД АНХ УДАА САНАЛ БОЛГОХ (IPO) ГЭЖ БУЙ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№ Биржийн нэр Зохицуулж буй дүрэм журам Гүйцэтгэх захиралд тавигдах шаардлага 1. Монгол улсын Хөрөнгийн бирж Компанийн  тухай хууль 81.5.Энэ хуулийн 81.2-т заасан нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 81.5.1.компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, [ ... ]

"НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР" СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

         Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Энэ хуулийн зорилт нь Бүгд Найрамдах Турк Улсад ажиллаж, амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэд тэтгэврийн даатгалд хамрагдан төлсөн ш [ ... ]

ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААС ХҮЛЭЭН АВСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ЗАРИМ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

Үндсэн хуулийн цэц энэ оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр хуралдсан дунд суудлын хуралдаанаараа Нотариатын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцээд Нотариатын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.6 дахь хэсэгт, өвлөгдөх эд хөрөнгө барьцаанд байгаа нөхцөлд өвлөх эрхийн гэрчилгээг уг эд хөрөнгийг барьцаалсан байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн өвлөгчид олгохоор тусгасан байна. Өмчлөгчийн хүсэл зоригийн дагуу бусдаас хараат бусаар хэрэгжих өмчлөх эрхэд хязгаарлалт то [ ... ]