ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИНГ БҮС НУТГААР ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

    Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар Хүн амын амьжиргааны 2019 оны доод түвшинг шинэчлэн, 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхээр баталжээ. Бүс нутаг Хамрагдах аймаг Амьжиргааны доод түвшин, төг     1. Баруун бүс 1. Баян-Өлгий 2. Говь-Алтай 3. Завхан [ ... ]

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААС ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БОЛОН ОДОЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТАМД САР БҮР ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 111 дугаар тогтоолоор Аж ахуй нэгж байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болон одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон.     Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас уг тогтоолын хавсралтаар доорх хэмжээг заасан байна. Үүнд:  № Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо (б [ ... ]

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА

Нэгдсэн хуралдаанаар төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас өгсөн 8 чиглэлийн дагуу хэлэлцүүлэг хийж, доорх асуудлаар санал хураалт явуулсан байна. Дараах саналууд гарчээ. Үүнд: 1.    Төслийн анхны хэлэлцүүлгийн үед өөрчлөхөөр дэмжигдсэн төслийн 4 дүгээр бүлгийн нэрийг “Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм” гэж тодотгон хуулийн төсөлд тайлбар оруулах; 2.    Маргаан таслах зөвлөлөөс болон шүүхээс татвар төл [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ

     Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/46, А/09 дүгээр хамтарсан тушаалын Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам шинэчлэгдэн  батлагдсан.    Механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулсан.      Жолоодох эрхийн шалгалтыг авах эрх бүхий субъект: Шалгалтыг нийслэлд Цагдаагийн төв байгууллагын харьяа жолоодох эрхийн шалгалтын асуудал эрх [ ... ]

ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ЖУРАМ

     Жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам нь Хууль зүйн сайдын 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/189 дүгээр тушаалаар батлагдсан бөгөөд 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр А/23 тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан болно.     Энэхүү журмын зорилго нь Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх болон Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгажээ.      Жолоочийн үнэмлэх олгох ажлыг нийслэлд Цагдааги [ ... ]

МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨР

    “Монгол цэргийн өдөр”-ийн талаар дараах хууль тогтоомжид хуульчилжээ. Монгол Улсын иргэн шударга, хүнлэг ёсыг эрхэмлэн эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах үндсэн үүргийг ёсчлон биелүүлнэ.  (Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1-ийн 4)    “Цэргийн алба” гэж зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, онцгой байдлын байгууллагад Монгол Улсын иргэн цэргийн алба хаах үндсэн үүргийг биеэр гүйцэтгэх, эсхүл цэргийн б [ ... ]