ПРОКУРОРЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

   Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 10 дугаар Зарлигийн нэгдүгээр хавсралтаар Прокурорын ёс зүйн дүрэм, Прокурорын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг тус тус баталжээ. Прокурорын ёс зүйн дүрэм нь  гурван хэсэг, арван зургаан заалтаас бүрдэх бөгөөд дүрмийн зорилго нь прокурорын ёс зүйн хэмжээг чанд сахиулахад оршино. Уг дүрэмд прокурорын хяналтын  чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ болон хяналтын чиг үүргээс гадуур н [ ... ]

НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨХ, ХУВААРИЛАХ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 5 дугаар Тогтоолоор Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журмыг баталжээ. Уг журам нь долоон хэсэг, хорин нэгэн заалтаас бүрдэх бөгөөд журмаар газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар зорьжээ. Уг журмаар газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг тооцох, но [ ... ]

ДОНОРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Сүүлийн 3 жилийн байдлаар гадаадын улс, оронд 300 гаруй хүн элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэсэн бөгөөд эмчилгээний зардалд нэг хүн 50,000-250,000 ам. доллар, бөөр шилжүүлэн суулгах мэс заслын зардалд 50,000-110,000 ам.доллар зарцуулж байгаа нь эмчлүүлэгч болон тэдний ар гэрт санхүүгийн дарамт учруулж байгаа төдийгүй их хэмжээний мөнгө гадагшаа урсан гарч байна. Иймд дээрх нөхцөл, шаардлагыг үндэслэн донорын үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах, цусны аюулгүй [ ... ]

НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨХ, ХУВААРИЛАХ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар “Нөөц ашигласны төлбөг болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам” батлагдсан бөгөөд 2018 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн №12 дугаар Төрийн мэдээлэлд албан ёсоор нийтлэгджээ. Журмаар газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр болон хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг [ ... ]

ХАМТАРСАН БАГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ШҮҮХЭД НОТЛОХ БАРИМТ БОЛНО

“Монгол Улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл хэрэгжээд гурван жил болжээ. Төслийн хаалтын зөвлөгөөн өнөөдөр /2018.3.29/ боллоо.   Төслийг Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн зургаан хороо, Архангай аймгийн Батцэнгэл, Хайрхан, Эрдэнэбулган сумын IV багт хэрэгжүүлжээ. Энэ төслийн  үр дүнд бид хамтарсан баг (хороон дарга, нийгмийн ажилтан, эмч, цагдаагаас бүрдсэн баг) гэдэг ойлголттой болжээ.    Зөвлөгөөнөөр хүүхэд, гэр бүлд хамгааллы [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТ ХҮҮХЭД ҮРЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

   Гадаадын иргэн Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэн авах тухай хүсэлтээ өөрийн орны үрчлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагаар дамжуулан Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд гаргана. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авах хүсэлт гаргасан эцэг, эхийн материалыг магадлан шалгаж, судалгаанд орсон хүүхдийг албан ёсны итгэмжлэгдсэн байгууллагаар дамжуулж санал болгон, үрчлэн авах хүсэлт гаргасан эцэг, эх зөвшөө [ ... ]