ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

  БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ[1] ШААРДЛАГА 1. Иргэн бол: Өргөдөл хүсэлт /2 талын/ Гар өргөдөл 2. Иргэн бол: Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл лавлагаа /2 талын/   3. Аж ахуй нэгж байгууллага: Албан хүсэлт /2 талын/ Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх [ ... ]

Их сургууль, дээд сургууль, коллежид суралцагчийн үүрэг

Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн дипломын болон бакалаврын шатлалд суралцагчийг оюутан, магистрын шатлалд суралцагчийг магистрант, докторын шатлалд суралцагчийг докторант гэх бөгөөд суралцагч нь дараахь үүрэгтэй: -       сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хугацаанд нь бүрэн эзэмших; -       багшаас тавьсан шаардлага, өгсөн үүрэг, даалгавры₮г биелүүлэх; -       бие дааж суралцах арга барилыг эзэмших [ ... ]

Залуучуудын эрхэмлэх зүйл

Залуучууд нийгмийн хөгжил, бүтээн байгуулалтад оролцохдоо дараахь зүйлсийг эрхэмлэнэ: -          Эх оронч үзлийг эрхэмлэж, ёс заншил, өв уламжлалаа дээдлэх; -          Эрүүл, чадварлаг, бүтээлч, ёс зүйтэй, боловсролтой, соёлтой иргэн болж төлөвших, өөрийгөө хөгжүүлэх; -          Нийтэд тустай сайн дурын ажилд манлайлан оролцох; -     [ ... ]

Амьтны тухай...

Амьтан гэдэгт Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга буюу түр нутагшсан хөхтөн, шувуу, мөлхөгч, хоёр нутагтан, загас, хавч хэлбэртэн шавьж, зөөлөн биетэн, эгэл биетэн хамаарна. Амьтныг хамгаалах хэлбэр, амьтныг сэргээн нутагшуулах, агнуурын амьтан агнах барихыг хориглох хугацаа, амьтныг өмчлөх эзэмших, ашиглах, ан агнуур, амьтны мэдээллийн сан, төлбөр санхүүжилт, хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагын талаар “Амьтны тухай хууль”-д зохицуулсан байна.   Иргэн, хуулийн этгээд нэн [ ... ]

Хүүхэд хүмүүжүүлэх

Монгол Улсын иргэн үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх журамт үүрэгтэй. Хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь хүүхдэд бие хүний сайн сайхан шинж байдал зөв үйл, ёс суртахууны үнэт чанарыг төлөвшүүлэх тасралтгүй үйл ажиллагаа бөгөөд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд дараахь чиглэлийг баримтална. Үүнд: -          эцэг эхээ хайрлах, бусдыг хүндэтгэх, туслах; -          эх орон, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах; -   & [ ... ]