ДОМАЙН НЭРНИЙ МАРГААНЫ ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ (СИНГАПУР УЛСЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

ДОМАЙН НЭРНИЙ МАРГААНЫ ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ (СИНГАПУР УЛСЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

   Интернэтийн домайн нэр бол бизнесийн үнэт хөрөнгө бөгөөд онлайн худалдаанд маркетингийн болон зар сурталчилгааны чухал хэрэгсэл болдог. Бизнес эрхлэгчид ихэвчлэн өөрийн компанийн нэр, барааны нэр эсвэл үйл явдлын нэрийг домайн нэрээрээ бүртгүүлдэг. Премиум домайн нэр (Premium domain) нь тухайн бараа, үйлчилгээний нэртэй шууд холбогдож, онлайн брэнд үүсгэдэг болно.<Hotels.com>, <Shoes.com>, <Cars.com>, <Meat.com> гэх мэт. Эдгээр премиум домайн нэрнүүд нь т [ ... ]

ЯПОН УЛСЫН ЭРХТЭН ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЯПОН УЛСЫН ЭРХТЭН ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү хуулиар эрхтэн шилжүүлэн суулгахад баримтлах суурь зарчим, эрхтэний үйл ажиллагаа нь доголдолтой байгаа хүний эрхтэний үйл ажиллагааг дахин сэргээх болон суулгах зорилгоор хийгдэх эрхтэн шилжүүлэх мэс ажилбарт хэрэглэгдэх эд, эрхтэнийг донороос гарган авах, тэдгээрийн худалдааг хориглохтой харилцааг зохицуулах зорилготой. Эрхтэний донорт зөвхөн нас барагч болон тархины үхэлтэй хүнийг хамруулж үзэхээр заасан байна. Тархины үхэлтэй бие гэдэгт “тархины эс болон бүх  тархины үй [ ... ]

ЯПОНЫ КАЗИНОГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТОЙМ

   2016 оны 12 сарын 15-нд батлагдсан Япон улсын Казиногийн тухай хуулийн албан ёсны нэршил нь “Тусгай зориулалтын нэгдсэн амралтын бүсийн хэрэгжилтийг дэмжих тухай хууль” бөгөөд уг хууль нь казиногийн байгууламжуудыг хууль ёсны болгох зорилготой болно.    Казиног хуульчлах тухай хэлэлцүүлэг анх 2006 онд Чөлөөт ардчилсан нам (Liberal Democratic Party – LDP)-ын “Казиногийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх тухай Япон улсын суурь бодлого” гэх тайланг т [ ... ]

АГААРЫН БОХИРДОЛТОЙ ТЭМЦЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

   Сүүлийн жилүүдэд хот, суурин газруудад нүүрлээд буй агаарын бохирдолтой холбоотой нийт 17 хууль, Монгол Улсын Их Хурлын 10 тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 19 тогтоол хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. 2012 онд шинэчлэн найруулагдсан “Агаарын тухай хууль”-д “агаарын бохирдол”, “агаарын чанар”, “агаарын бохирдлын төлбөр” гэх ойлголтуудыг томьёолон хуульчилсан байх ба 2018 оны 01 дүгээр сарын 12 өдөр тус хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруула [ ... ]

ХОРИГДСОН ЭТГЭЭД ӨМГӨӨЛӨГЧ БОЛОН ТӨРӨЛ САДАН, БУСАД ХҮМҮҮСТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ

    Хоригдож буй этгээд гэр бүл, хуульч, эмч болон шүүхийн байгууллагын ажилтнуудтай уулзах эрхтэй. Харин гадаадын иргэн бол өөрийн орны засгийн газрын төлөөлөгчтэй уулзах бүх бололцоогоор хангагдсан байх ёстой. Хэрвээ тухайн хүн дүрвэгч юмуу засгийн газар хоорондын хамгаалалт дор байх ёстой бол эрх мэдэл бүхий олон улсын байгууллагын төлөөлөгчтэй холбоо тогтоож харилцах эрхтэй.            Хоригдсон этгээдийг хорих шийдвэр [ ... ]

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх яаж үүсдэг вэ? Ажилгүйдлийн тэтгэмж нь даатгуулагчийг ажилгүй болох үед нь ажилгүйдлын даатгалын сангаас олгож байгаа мөнгөн тусламж юм. Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас доошгүй  хугацаанд үүнээс сүүлийн 9 сар нь тасралтгүй төлсөн даатгуулагч авах эрхтэй байдаг. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлаас халагдсаны дараа 14 хоногийн дотор өөрийн оршин суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ нийгмийн даатгалын байгууллагад дараах баримт бичгийг б [ ... ]