ХУВЬЦААГАА ОЛОН НИЙТЭД АНХ УДАА САНАЛ БОЛГОХ (IPO) ГЭЖ БУЙ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№ Биржийн нэр Зохицуулж буй дүрэм журам Гүйцэтгэх захиралд тавигдах шаардлага 1. Монгол улсын Хөрөнгийн бирж Компанийн  тухай хууль 81.5.Энэ хуулийн 81.2-т заасан нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 81.5.1.компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, [ ... ]

"НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР" СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

         Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Энэ хуулийн зорилт нь Бүгд Найрамдах Турк Улсад ажиллаж, амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэд тэтгэврийн даатгалд хамрагдан төлсөн ш [ ... ]

ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААС ХҮЛЭЭН АВСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ЗАРИМ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

Үндсэн хуулийн цэц энэ оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр хуралдсан дунд суудлын хуралдаанаараа Нотариатын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцээд Нотариатын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.6 дахь хэсэгт, өвлөгдөх эд хөрөнгө барьцаанд байгаа нөхцөлд өвлөх эрхийн гэрчилгээг уг эд хөрөнгийг барьцаалсан байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн өвлөгчид олгохоор тусгасан байна. Өмчлөгчийн хүсэл зоригийн дагуу бусдаас хараат бусаар хэрэгжих өмчлөх эрхэд хязгаарлалт то [ ... ]

ДААТГУУЛАГЧИЙГ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ, ОНОШИЛГОО, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛАХ ЖУРАМ БАТАЛЛАА

   Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журамыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр батлагдсан бөгөөд энэхүү журам нь даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд түүний нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд үндэслэн тогтоосон товлолт хугацаанд хамруулах, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн зардлын төлбөрийг олгохыг зохицуулсан журам юм. [ ... ]

ИНФОГРАФИК: ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

                                                                                                     Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан [ ... ]

ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ ОНЦГОЙ БҮС МАКАО ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРТ НЭГДЭН ОРОХ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ БАТАЛЛАА

   Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр “Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээр” соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн. Энхэүү хуулийн төслийг Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж баталлаа.    Энэхүү хуулийн зорилт, хууль зүйн үндэслэл нь Бүгд Найрамдах Хятад А [ ... ]