ХАШАА БАЙШИН, ХУВИЙН СУУЦ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд хэн барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний хамтын өмч болох, эд хөрөнгийн хаяг, байршил, хэмжээ, үнийг өмчлөгчөөрөө тодорхой бичиж, гарын үсгээ зурсан байна/ Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээ эсхүл газар өмчлүүлэх шийдвэр, хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар Кадастрын зураг /эх хувь/, Кадастрын зураг бүртгүүлэх гэж буй эд хөрөнгө тусгагдсан байна. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй хүүхдэд төрс [ ... ]

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд тухайн газрын хаяг, хэмжээ, үнэ, нэгж талбарын дугаар, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж гарын үсгээ зурсан байна. Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр /эх хувь/ Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар Кадастрын зураг/эх хувь/ Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар Үйлчилгээний хураамж- үнэ төлбөргүй Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, [ ... ]

ЭД ХӨРӨНГӨ ХӨЛСЛӨХ ГЭРЭЭ, ТҮҮНИЙ ТУСГАЙ ТӨРӨЛ БОЛОХ ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛААР

Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ, түүний тусгай төрөл болох түрээсийн гэрээний талаарх мэдээллийг хүргүүлж байна. Түрээсийн гэрээ нь түгээмэл хэрэглэгдэх, бусдын эзэмшил, ашиглалтад хөрөнгө шилжүүлэх гэрээний төрөлд хамрагдана.             Түрээсийн гэрээний ерөнхий ойлголт Иргэний хуулийн 287 дугаар зүйлийн 287.1 дэх хэсэгт зааснаар Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээгээр хөлслүүлэгч нь хөлслөгчийн эзэмшил, ашиглалтад тодорхой эд хөрөнгийг түр хугацаага [ ... ]

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар баталлаа. Энэхүү хуулийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Хууль 8 бүлэг 28 зүйлтэй. Уг хуулиар хуулийн этгээдийг шинээр болон өөрчлөн байгуулсан, татан буулгасныг улсын бүртгэлд бүртгэх болон хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх, иргэн, хуулийн этгээд болон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд л [ ... ]

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ШИНЭЧЛЭГДСЭН ДҮРМИЙН ЧУХАЛ 26 ЗААЛТ

   Засгийн газрын хуралдаанаар Замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмийн төслийг баталсан. Тус дүрмийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлнэ. ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ Явган зорчигч нь “зорчих хэсгээр явж байхдаа: -Утсаар ярих, -Гар утас болон түүнтэй ижил төстэй тоглоом, хэрэгсэл оролдож ширтэх, -Зохицуулагчийн шүглийн чимээ, бусдын дуут дохио, анхааруулгыг сонсох боломжийг хязгаарласан ч [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

   Улсын Их Хурлын чуулганы 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар баталсан Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  Дээрх хуулиар өсвөр насны хүн Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жил, түүнээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдсэн бол хорих ял оногдуулахаар, бусад тохиолдолд буюу оногдуулсан ялын хэмжээ нь дээрх хязгаарлалтаас даваагүй өсвөр насны хүнд хорих [ ... ]